Nyhedsbrev

Tilmeld dig Flora Danias Nyhedsbrev, og få de seneste nyheder først. Send en mail til info@floradania-org.dk

Her finder du Nyhedsbreve der er udsendt med aktuelt stof der har interesse for branchen.

Alle Nyhedsbreve

Nyhedsbrev December 2021: IPM Essen 2022 udsat til 2023

Desværre satte COVID-19 en stopper for IPM Essen 2022, som vi ellers alle havde glædet os til at skulle ned og deltage i, så vi kunne genskabe de personlige forbindelser. Flyttet til 2023

Read More

Nyhedsbrev December 2021: Betalingsbetingelser – lov om urimelig handelspraksis

For god ordens skyld gøres dog opmærksomt på, at uagtet hvilke handelsbetingelser, der indgås, gælder der fra d. 01. juli 2021 nye regler mod urimelig handelspraksis mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Read More

Nyhedsbrev December 2021: Helligdagsindleveringer 2022

Flora Dania har udarbejdet den nye plan for Helligdagsindleveringer 2022 for plantebranchen.

Read More

Nyhedsbrev December 2021: Flytning af Flora Danias generalforsamling til d. 31. marts 2022

Dansk Gartneri har valgt at udsætte Grøn Dag og deres generalforsamling fra d. 24. februar 2022 til den 31. marts 2022, hvorfor Flora Dania ligeledes ændrer datoen. Samtidig flyttes arrangementet til Severin Kursuscenter i Middelfart.

Read More

Nyhedsbrev December 2021: Strategidag i Flora Dania

Bestyrelsen i Flora Dania afholdt i november måned en strategifag, hvor sektorens fremtidige fokus- og indsatsområder blev gennemgået.

Read More

Nyhedsbrev December 2021: Nye Billeder i branchens Billedbanken m.m.

Et indsatsområde er digital markedsføring, hvor Floradania Marketing de senere år er steppet up på bl.a. tilstedeværelsen på de sociale medier (Facebook og Instagram).

Read More

Nyhedsbrev December 2021: Udskiftning i Floradania Marketing

Det sidste kvartal i Floradania Marketing har budt på et par ændringer personalemæssigt.

Read More

Nyhedsbrev november 2021: Invitation til eftermiddagsmøde om MPS

November er over os og traditionen tro afholdes der MPS-erfamøde Torsdag d. 18. november kl. 14:00 – 16:00 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. Der vil være indlæg fra MPS samt fra Blume 2000 omkring deres tilgang til certificeringer og bæredygtighed. Læs mere her. Tilmeldingsfrist d. 16. november på taj@hortiadvice.dk

Read More

Nyhedsupdate oktober 2021: Invitation til webinar om genbrugsbakker til potter i Tyskland  21. oktober 2021

Reduce, Re-use og Recycle er mantraerne omkring plastik. I Tyskland har de store detailkæder allieret dem sammen med en stiftelse (Stiftung Initative Mehrweg) og har udarbejdet et pilotprojekt, hvor man vil (gen-)indføre genbrugsplastbakker. Kom og vær med i debatten omkring mulighederne og ikke mindst udfordringerne ved at indføre genbrugsbakkerne, når

Read More

Nyhedsupdate 06. oktober 2021: IPM Essen 2022 Udstillermøde

Efter et år med COVID-19 er det håbet, at vi kan komme tilbage med en Floradania fællesstand på IPM Essen 2022. Kom og hør om planerne for udstillingen onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 15:00 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. Der er også mulighed for at deltage via TEAMS.

Read More

Nyhedsbrev april 2021: Årsberetning 2021 for Flora Dania-sektoren og Afdelingsregnskab for Flora Dania-sektoren 2020

Såvel Årsberetningen 2021 for Flora Dania-sektoren, Referat fra Generalforsamlingen og Afdelingsregnskab for Flora Dania-sektoren 2020 ligger tilgængeligt under: www.floradania-org.dk/om-flora-dania/generalforsamlinger/  Her kan der læses om de aktiviteter, der blev afholdt i løbet af 2020, herunder aktiviteter med støtte fra Produktions- og Promilleafgiftsfonden.

Read More

Nyhedsbrev marts 2021: Flora Dania-sektorens generalforsamlingen d. 11. maj 2021 og nye deadlines for forslag og kandidater til bestyrelsen

Årets 12 første uge har været travle og den tid, der er gået godt, kommer sjældent dårligt tilbage. Ifølge Danpot-omsætningen lå de første 12 uger af 2021 således på indeks 127 i forhold til 2020, hvor COVID-19, som jo bekendt hærgede, men så efterfølgende medførte en ganske fornuftig efterspørgsel på

Read More

Nyhedsupdate februar 2021: Flora Dania-sektoren udsætter sektorens generalforsamling til d. 11. maj 2021

Både af praktiske og af sundhedsmæssige hensyn jævnfør COVID-19-restriktionerne har bestyrelsen i Flora Dania besluttet at udskyde foreningens ordinære generalforsamling fra den 4. marts 2021 til den 11. maj 2021.

Read More

Nyhedsupdate januar 2021: Webinar om e-Dokumentation og operatørkompetencer d. 19. januar 2021

Webinar om e-Dokumentation og operatørkompetencer Den 14. december 2019 trådte en ny plantesundhedsforordning i kraft i EU. Den stiller blandt andet krav om, at virksomheder, der skal godkendes til at udstede plantepas, skal godtgøre, at de har de nødvendige kompetencer. Virksomhederne fik et ekstra år – indtil den 14. december

Read More

Nyhedsbrev November 2020: Test Plantesundhedskompetencer (for udstedere af plantepas)

Vi gør for god skyld opmærksomme på denne notits, som tidligere har været udsendt af Dansk Gartneri omkring Plantepas og Test for plantesundhedskompetencer. Operatører (producenter og distributører), der udsteder plantepas, skal leve op til kravene om plantesundhedskompetencer senest den 14. december 2020. Operatørerne skal tilegne sig den nødvendige viden til

Read More

Nyhedsupdate september 2020: MPS Nyhedsbrev September 2020

Der blev tidligere på måneden inviteret til Informationsmøde om det nye MPS ABC registreringssystem onsdag d. 23. september kl. 14:00 -16:00. (Tilmeldingsfrist fredag d. 18. september 2020). Grundet COVID-19-siutationen bedes I holde øje med, hvorvidt mødet afholdes fysisk, eller om det er nødvendigt at afholde det virtuelt. Der vil blive

Read More

Nyhedsupdate september 2020: PowerPoint fra Odense Kommune omkring Miljøforhold i Gartnerierne

Her kan du hente PowerPointen anvendt i forbindelse med Odense Kommunes webinar d. 16.09.2020 omkring Miljøforhold i Gartnerierne. Der vil senere tilgå et link fra Dansk Gartneri, hvor hele webinaret kan genses.

Read More

Nyhedsupdate august 2020: Indlæg om innovation fra aftensarrangement d. 12.08.20

I forbindelse med Handelspladsen d. 12. august 2020 blev der holdt et aftensarrangement med to spændende indlæg. Indlæggene kan hentes her: Innovationsmuligheder, af Knud Erik Hilding-Hamann fra Teknologisk Institut Forbrugeradfærd efter Corona-epidemien, af Jesper Bo Jensen fra Center for Fremtidsforskning  

Read More

Nyhedsbrev juli 2020: Invitation til aften-event på Handelspladsen den 12. august 2020

COVID-19 forandrede verden. Hvordan kan plantebranchen gribe de muligheder, der nu er opstået. Ca. kl. 17-18.30: Foredrag ved Knud Erik Hilding-Hamann fra Teknologisk Institut og Jesper Bo Nielsen fra Center for Fremtidsforskning. (Foredragene er på dansk) Ca. kl. 18.30- 20.00: Networking over tapas og vin. Knud Erik Hilding-Hamann, Teknologisk Institut:

Read More

Nyhedsbrev juli 2020: Status projekt Virtuelt Logistikcenter

I regi af Danpot Data kører der pt. et forprojekt, hvor mulighederne for et Virtuelt Logistikcenter for branchen undersøges. Projektet skal være med til, at vi får optimeret Indtrans, således vi kan få planterne ud til kunderne til tiden. Projektet har i første omgang vist nogle af de flaskehalse, der

Read More

Nyhedsbrev juli 2020: Kobling med Floriday

Der arbejdes I skrivende stund med at lave en kobling, således producenter i Danpot automatisk kan overfører deres udbud til Floriday (FloraHollands IT-platform, der kobler gartnernes udbud i Floriday med forskellige ordre-systemer, herunder bl.a. FloraMondo, FloraXchange og Blueroots). Ud over den tekniske løsning kigger også på den operationelle del, idet

Read More

Nyhedsbrev juli 2020: MPS Nyhedsbrev for juli 2020

Der er tidligere på ugen blevet udsendt et MPS Nyhedsbrev fra Hortiadvice, hvor der informeres om overgangen til den nye registreringsplatform, der træder i kraft d. 13. juli 2020. Læs mere her: http://www.floradania-org.dk/services/mps/ eller kontakt Anne Krogh Larsen såfremt spørgsmål.

Read More

Nyhedsbrev juli 2020: Ansøgning til gartneriets fonde

Bestyrelserne for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har besluttet at afholde ansøgningsrunde om tilskud til projektgennemførelse i 2021. Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 7. september 2020 kl. 12.00. Læs mere her: https://danskgartneri.dk/nyheder/ansoegningsrunde-om-tilskud-til-projekter-i-2021 Såfremt man har ønsker til projekter, der skal ansøges

Read More

Nyhedsupdate 20. april 2020: Seneste justering af kompensationspakke til gartnerierhvervet – samt info om udsættelse af kontingent

De justeringer, der kom ud af weekendens forhandlinger i Folketinget, var med begrænset effekt. Dansk Gartneri har kort skitseret dem her:

Read More

Nyhedsupdate 07. april 2020: On-line medlemsmøde d. 07. april 2020 ifm. COVID19

Dansk Gartneri og Flora Dania inviterer til et nyt online medlemsmøde i dag den 7. april kl. 15.00-16.00 om status på markedet og hjælpepakker

Read More

Nyhedsupdate 03. april 2020: Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning ifm. COVID19 til gennemlæsning i Dansk Gartneri

Regeringen har udarbejdet en ny Bekendtgørelse: "Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger" ifm. COVID19.

Read More

Nyhedsupdate 24. marts 2020: Online medlemsmøde m. opdatering ifm. COVID19

Dansk Gartneri har inviteret til online medlemsmøde tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 14:00 via Teams. Invitation nødvendig!

Read More

Nyhedsupdate 21. marts 2020: Pressemeddelelse udsendt ifm. COVID19

Coronavirus er desværre en både menneskelig og en økonomisk udfordring uden sidestykke. Gartnerierhvervet er i høj grad berørt ...

Read More

Nyhedsupdate December 2019: FAQ omkring Plantepas og invitation til Webinar hos Landbrugsstyrelsen uge 50/2019

I forlængelse af Landbrugsstyrelsens vejledning og FAQ  er der fortsat mange spørgsmål til det nye Plantepas, der træder i kraft d. 14. december. Flora Dania har i samarbejde med Dansk Gartneri udarbejdet denne FAQ Plantepas i Danmark_seneste, hvor det er forsøgt at besvare nogle af alle de praktiske problemstillinger, som lovgivningen medfører. Det er

Read More

Nyhedsbrev november 2019: Invitation til MPS Gå-hjem-møde

Der afholdes traditionen tro det årlige MPS Gå-hjem-møde torsdag d. 21. november 2019. På mødet vil det være muligt at høre sidste nyt fra MPS blandet andet om den nye version af MPS ABC. Desuden deltagelse af Jeroen Oudheusden fra The Floriculture Sustainability Initiative (FSI), – der vil fortælle om FSI.

Read More

Nyhedsbrev november 2019: Plantepas via Danpot

Datoen for det nye Plantepas nærmer sig, og der er forståeligt mange spørgsmål omkring Plantepas og Danpot. Det mest presserende spørgsmål, er spørgsmålet omkring godkendelse af plantepas hos Landbrugsstyrelsen. De plantepas, som vil blive udskrevet fra Danpot programmet, vil være forhåndsgodkendt hos landbrugsstyrelsen, gældende for alle Danpot leverandører. Der bliver

Read More

Nyhedsbrev oktober 2019: Opdatering af vejledning omkring Plantepas

Landbrugsstyrelsen er Danmarks officielle plantesundhedsorgan. Implementeringen af plantepas i Danmark følger EU-lovgivningen via plantesundhedsforordningens krav om nyt plantepas pr. 14. december 2019. Ifølge plantesundhedsforordningen skal der plantepas på planter, der sælges og flyttes mellem virksomheder samt sælges til private via internettet. Sporbarhedskoden på plantepasset kan dog udelades, hvis planterne er

Read More

Nyhedsbrev juli 2019: Præsentation fra Gå-hjem-møde om Indtrans d. 26.06.19

Der blev d. 26.06.19 afholdt Gå-hjem-møde omkring Indtrans og den netop overståede forårssæson. Se præsentationen her. Skulle man have eventuelle spørgsmål eller input til det forestående projekt Virtuelt Logistikcenter, er man velkommen til at kontakte sekretariatet på info@floradania-org.dk

Read More

Nyhedsupdate april 2019: Ny pulje til digitalisering af SMV’er

Erhvervsstyrelsen har stiftet programmet SMV:Digital, der har til formål at fremme digitaliseringen blandt små og mellemstore virksomheder. Programmet stiller tilskud på op til DKK 100.000 til rådighed som tilskud tilrådgivningsforløb vedrørende afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases eller implementering af nye teknologier og løsninger. Der er netop åbnet

Read More

Nyhedsbrev marts 2019: Referat fra Flora Danias generalforsamling d. 28.02.19

Flora Dania afholdt den ordinære generalforsamling d. 28.02.19 på Hotel Nyborg Strand. På generalforsamlingen blev det vedtaget, at Brancheforeningen Flora Dania fremadrettet skal placeres som en Branchesektor under Dansk Gartneri. Læs referatet her.

Read More

Nyhedsbrev marts 2019: Ekstraordinær udlodning fra gartneriets fonde

Dansk Gartneri har fornyeligt informeret via deres hjemmeside, at gartneriets fonde laver en Ekstraordinær ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2019. Ansøgningsfristen er d. 01. maj 2019. Læs mere her: https://danskgartneri.dk/nyheder/ekstraordinaer-ansoegningsrunde-om-tilskud-til-projekter-i-2019 Gode ideer som kunne komme sektoren til gavn kan indsendes til info@floradania-org.dk

Read More

Nyhedsbrev marts 2019: Service til rekruttering af arbejdskraft i Odense Kommune

Odense Kommune har pr. 1. oktober 2018 søsat et 2-årigt projekt, Service i vækst, som har til formål at lette rekrutteringen af arbejdskraft for 4 udvalgte serviceområder, hvor man således også har udvalgt gartneribranchen som fokusområde. Læs mere her.  

Read More

Nyhedsbrev marts 2019: Præsentation af nye regler for Plantepas

Ifm. Aftensarrangementet på Handelspladsen d. 13. marts holdt Anne Fabricius et foredrag om reglerne for det nye plantepas, der træder i kraft pr. 14. december 2019. Se præsentationen her

Read More

Nyhedsupdate februar 2019: Hent Flora Dania Årsrapport 2019 her

Årsberertning samt årsrapport kan findes under Om Flora Dania/Generalforsamlinger. Årsrapporten kan også hentes her.

Read More

Nyhedsupdate februar 2019: MPS Nyhedsbrev februar 2019

Læs MPS Nyhedsbrev for februar 2019 her!

Read More

Nyhedsbrev januar 2019: MPS Nyhedsbrev Januar

Læs MPS Nyhedsbrevet for januar 2019 her

Read More

Nyhedsbrev november 2018: IntKom og udfasning af AS400

Som de fleste af jer har bemærket, har man fra Danpot Datas side haft travlt med at få alle Danpot-brugere konverteret til den nye IntKom her i efteråret.

Read More

Nyhedsbrev november 2018: Gå-Hjem-møde MPS d. 15. november 2018

Der vil blive afholdt gå-hjem-møde torsdag d. 15. november kl. 14:00 – 16:00 omkring MPS, hvor det er muligt at høre om status omkring MPS GAP og Global GAP, samt ...

Read More

Nyhedsbrev november 2018: Gå-hjem-møde om IPM Essen 2019 og OBF 2019

Floradania Marketing afholder gå-hjem-møde torsdag d. 29. november 2018 kl. 14:00 – 16:00, hvor planerne for den danske fællesstand på IPM Essen 2019 præsenteres. Efter mødet vil der også være mulighed for at høre om planerne for OBF 2019.

Read More

Nyhedsbrev november 2018: Afholdelse af International Floriculture Forum d. 06. november 2018

I næste uge afholder den internationale forening for plantegrossister, Union Fleurs, det andet International Floriculture Forum, hvor branchens udfordringer og muligheder debatteres. Der vil bl.a. være indlæg om den stigende grad af protektionisme og konsekvenserne af Brexit, ligesom de mulige konsekvenser af en konsolidering inden for planteforædlingen bliver berørt. Men

Read More

Nyhedsbrev november 2018: Nyt layout til Plantepas først til december 2019

Flere medlemmer har på det seneste spurgt ind til, hvorvidt der kommer nye regler for plantepasset.

Read More

Nyhedsupdate oktober 2018: MPS Nyhedsbrev oktober 2018

Læs MPS nyhedsbrevet oktober her

Read More

Nyhedsbrev september 2018: Støttemulighed Elmia Garden 2018

Flora Dania har besluttet, at det planlagte tilskud til brancheudstilling i Holland i november ifm. FloraHolland Trade Fair i stedet skal tilfalde udstillere på Elmia Garden 2018 i Sverige grundet aflysning af førstnævnte.

Read More

Nyhedsbrev september 2018: STRATEGIKURSUS: “FRA GOD TIL VINDERVIRKSOMHED® – FÅ STRATEGI TIL AT VIRKE I PRAKSIS!”

STRATEGIKURSUS: “FRA GOD TIL VINDERVIRKSOMHED® – FÅ STRATEGI TIL AT VIRKE I PRAK-SIS!” Bliv uddannet i Vinderstrategi A/S´ unikke Vinderstrategi® koncept, så du kan guide jeres strategiarbejde i virksomheden. Kurset “Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke” sætter fokus på, hvordan strategimodeller omsættes til praktisk strategiarbejde, der

Read More

Nyhedsbrev juli 2018: Gå-hjem-møde om Robot- og sensorteknologi i væksthuse

Hør om erfaringerne fra demonstrationsprojektet Robot- og sensorteknologi i væksthuse, når Innovationsnetværket RoboCluster og Teknologisk Institut inviterer til gå-hjem-møde torsdag den 16. august hos Teknologisk Institut i Odense.

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: “Ny AS400” og ny IntKom

Som nævnt i Nyhedsbrevet i november har der været arbejdet det sidste halve år på at udvikle en afløser for den nuværende AS400-løsning.

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Fejl i Danpot Landestatistik 2017/2018

Som anført i seneste nyhedsbrev har der desværre været nogle problemer med Landestatistikken og Prisinfo på www.danpot.dk

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Reminder om Informationsmøde IPM Essen 2018 og Odense Blomsterfestival 2018/2019

Floradania Marketing har inviteret til informationsmøde onsdag d. 27. juni 2018 for at informere om den nye placering af ”Dansker Hallen” på IPM 2019 og Odense Blomsterfestival.

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Projekt med luftrensende planter

I samarbejde med Teknologisk Institut har Flora Dania og tre gartnerier iværksat projektet ”Sundere og grønnere indeklima med planter”

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Status samarbejde mellem Flora Dania og Dansk Gartneri

Der arbejdes fortsat på et tættere samarbejde mellem Flora Dania og Dansk Gartneri.

Read More

Nyhedsbrev maj 2018: Fantastisk start på maj

En omsætningsmæssig trist april afløstes heldigvis af en modsvarende fantastisk start på maj. De første 15 dage har været travle og foreløbigt ser det ud til, at det flotte vejr fortsætter pinsen over! Landestatistikken på www.danpot.dk Det er desværre ikke muligt at oplyse indekstal via Danpot for den første halvdel

Read More

Nyhedsbrev marts 2018: Øget involvering i Odense Blomsterfestival

På falderebet i 2017 indgik bestyrelsen en aftale med Odense Blomsterfestivals bestyrelse om at Floradania Marketing overtager koordineringen af Odense Blomsterfestival

Read More

Nyhedsbrev marts 2018: Poul Graff ny mand i bestyrelsen i Flora Dania

Idet Stefan Lund, Hawaii Gartneriet I/S, havde oplyst bestyrelsen, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen på generalforsamlingen efter 4½ år skulle posten besættes ...

Read More

Nyhedsbrev marts 2018: Referat fra Flora Dania Generalforsamling 2018

Flora Dania afholdt den årlige generalforsamling på Grøn Dag d. 01. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand. For at skabe lidt fornyelse var generalforsamlingen flyttet til lige over middag, således medlemmerne både kunne nå at få arbejde fra hånden, men også at deltage på såvel Flora Danias som Dansk Gartneris generalforsamling

Read More

Nyhedsbrev december 2017: Ny bestyrelsesformand i Flora Dania fra d. 29. december 2017

På Flora Danias bestyrelsesmøde d. 05. december 2017 var konstituering af bestyrelsen på dagsordenen. Anledningen var som bekendt, at den hidtidige bestyrelsesformand Niels Søren Rasmussen ...

Read More

Nyhedsbrev december 2017: IPM Essen 2018 med royal deltagelse

Med hjælp fra Floradania Marketing vil der endnu engang blive etableret en spændende fællesstand på IPM Essen 2018 om end i år under lidt mere ydmyge forhold

Read More

Nyhedsbrev december 2017: Generalforsamlingen d. 01. marts 2018

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 01. marts 2018, hvor Flora Dania afholder generalforsamling.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Danmark som Partnerland på IPM Essen 2018

Efter at have slugt den bitre pille, da Floradania Marketing først på året fik at vide, at hal 5 var blevet revet ned og ikke ville nå at blive bygget op til IPM Essen 2018, havde IPM Essen en lidt mere positiv nyhed til Danmark umiddelbart efter sommerferien.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Afholdelse af Floradania Trade Fair i dagene 08.-10. november 2017

I forbindelse med FloraHolland Trade Fair i Aalsmeer har Floradania Marketing endnu engang fået lov til at låne et areal hos Waterdrinker til at afholde Floradania Trade Fair ved indgangen til deres Cash&Carry-område.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Konference omkring MinimalSpild d. 23. november 2017

Projektet MinimalSpild, der har været i gang siden 2014, afholder d. 23. november 2017 afsluttende konference, hvor alle interessenter i branchen er inviteret.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Gartnerikonference d. 27. november 2017

Foreningen Viden om Erhverv og Dansk Gartneri arrangerer sammen en konference om gartnerierhvervets muligheder og særlige udfordringer i Danmark.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Udvikling af ny IntKom og AS400-løsning i Danpot Data A/S

Bestyrelsen i Danpot Data A/S igangsatte i sidste måned udviklingen af en ny IntKom samt udviklingen af en ny AS400-løsning gennem Inventio.

Read More

Nyhedsbrev juli 2017: IPM Essen 2018 – Status Hal #14

Floradania Marketing har nu fået lagt planen for Hal #14 på IPM Essen 2018. Med deadline for tilmeldinger i sidste uge har Floradania Marketing fået skabt en alternativ, men spændende fællesstand,

Read More

Nyhedsbrev juli 2017: Odense Blomsterfestival 2017

Odense Blomsterfestival glæder sig til at slå dørene op for årets festival, der løber af stablen i perioden 17. - 20. august under temaet ”What a wonderfull World”.

Read More

Nyhedsbrev juli 2017: Handelspladsen august med aftenåbning

Næste måneds handelsplads byder også på aftenåbning onsdag d. 16. august. Her er blomsterbutikker m.fl. inviteret til at besigtige det aktuelle sortiment, ligesom de vil blive trakteret med mad og foredrag

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Ønsker til anvendelse af “GAU-midler” 2018

På det seneste bestyrelsesmøde i Flora Dania blev ønskerne til projekter for sektoren i 2018 diskuteret, herunder projekterne i regi af Floradania Marketing

Read More

Nyhedsbrev juni 2017: IPM Essen 2018

Branchens største messe, hvor antallet af danske udstillere er vokset stødt både i Hal 5 og på fællesstanden gennem de sidste to år, bliver i 2018 holdt under anderledes vilkår.

Read More

Nyhedsbrev juni 2017: Støtte fra Rosanova Fonden

Flora Dania modtog i uge 21 tilsagn fra Rosa Nova Fonden om støtte med DKK 50.000 til etablering af Nyhedsstand på IPM Essen 2018.

Read More

Nyhedsbrev juni 2017: FloraHolland i krydsild på medlemsmøde

FloraHolland afholdt for nyligt et medlemsmøde, hvor de blev ”angrebet” af både hollandske gartnere og grossister.

Read More

Nyhedsbrev april 2017: Partnerskabsmøde i Projekt MinimalSpild d. 29.03.17

Der blev afholdt Partnerskabsmøde i GUDP-projektet MinimalSpild d. 29.03.2017 hos Gartneriet PKM, hvor status på projektet blev gennemgået.

Read More

Nyhedsbrev april 2017: Besøgstal Handelspladsen marts 2017

Handelspladsen d. 15. og 16. marts 2017 bød på en pæn stigning af besøgende i forhold til sidste års forårshandelsplads, som tidligere meldt ud via Floradania Marketing ...

Read More

Nyhedsbrev april 2017: Referat fra Generalforsamlingen d. 24.02.2017

Referatet fra Flora Danias generalforsamling d. 24.02.2017 ligger nu tilgængeligt på foreningens hjemmeside under Om Flora Dania/Generalforsamlinger. Den underskrevne version forefindes i foreningens sekretariat. Det efterfølgende indlæg fra omkring Grams Slot ved Svend Brodersen er tidligere udsendt som link og kan findes her.  

Read More

Nyhedsbrev 24. februar 2017: Opsummering fra Flora Dania Generalforsamling d. 22. februar 2017

Til orientering kan det oplyses, at der var genvalg til hele bestyrelsen. Niels Søren Rasmussen, GASA Group, fortsætter således jævnfør vedtægterne endnu et år som bestyrelsesformand.

Read More

Nyhedsbrev 24. februar 2017: Fagligt indlæg: ”Kædesamarbejdets glæder”

Umiddelbart efter Flora Dania Generalforsamling havde foreningen fornøjelsen af, at byde velkommen til Svend Brodersen fra Gram Slot.

Read More

Nyhedsbrev d. 24. februar 2017: Dødsfald (Ib Stenberg Pedersen)

Tidligere direktør i Danske Prydplanter og Floradania Marketing A/S, Ib Stenberg Pedersen, sov stille ind på Slagelse Sygehus onsdag d. 22. februar 2017 efter længere tids sygdom.

Read More

Nyhedsbrev 7. februar 2017: Dagsorden og tilmeldingsblanket Flora Dania Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes, jævnfør vedtægterne, til den årlige Generalforsamling i Flora Dania onsdag d. 24. februar 2017 kl. 09:30. Årsrapporten for 2016 fremsendes som anført i vedtægterne senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Program for dagen 09:00 Netværkskaffe 09:30 Velkomst 09:35 Flora Dania Generalforsamling (hent dagsorden for Flora Dania Generalforsamling) 10:50 Afslutning

Read More

Nyhedsbrev december 2016: Certifikater Produktansvarsforsikring 2017

Flora Dania har på vegne af foreningens medlemmer tegnet en kollektiv produktansvarsforsikring. Forsikringen har til formål at sikre producenter og salgsselskaber, såfremt produkter solgt af en af parterne, utilsigtet skulle volde skade på tredje parts produkter. Læs artikel om forsikringens formål her. Hent kopi af Police for Kollektiv Produktansvarsforsikring 2017 Hent kopi af

Read More

Nyhedsbrev november 2016: Floradania Marketing Nytårskur og informationsmøde den 4. januar 2017

Ved overgangen til det nye år inviterer Floradania Marketing onsdag den 4. januar til nytårskur, og fortæller i den forbindelse om idéen bag Fællesstanden, hvad der tilbydes og hvad du enten som producent eller sælger kan få ud af den.

Read More

Nyhedsbrev november 2016: Møde i Udstillings- og Markedsføringsudvalget d. 08. december 2016

Næste møde i Udstillings- og Markedsføringsudvalgsmødet afholdes torsdag d. 08. december 2016.

Read More

Nyhedsbrev November 2016: MPS erfa-møde d. 24. november 2016

Flora Dania og MPS inviterer til eftermiddagsmøde torsdag den 24. november 2016 kl. 14-16 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. Program: 1.Velkomst ved Flora Dania 2. Insider- viden fra større forretningskæde v/ Eva Dahlqvist (E.V.A. CONSULTING) Få indsigt i detailkæders tanker om bæredygtighed 3. Nyt fra MPS v/Remco Jansen Hør

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Positive omsætningstal for september

Omsætningsindekset for september viste for anden måned i træk positive takter med indeks 103,9 i forhold til samme måned sidste år.

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Flora Dania Strategi 2017-2017, fokus Danpot Data

Med foreningens overtagelse af de resterende aktier i Danpot Data A/S, er bestyrelsen også begyndt at tilpasse strategien for selskabet til de nye ejerforhold.

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Danpot afbrydelsen i september

Afbrydelsen onsdag d. 28. september 2016 var et sammentræf af mange uheldige omstændigheder. Danpot Data har fået en redegørelse fra Inventio.IT, og der er igangsat tiltag, således en gentagelse ikke vil ske, og sikkerheden bringes tilbage på sit sædvanlige høje niveau.

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: ”GAU-tilsagn” 2017

Flora Dania sendte tre ansøgninger til henholdsvis Promille og Produktionsafgiftsfonden til projekter i 2017. Alle tre ansøgninger, der omhandler projekter inden for Afsætningsfremme (messer), Rådgivning (producentinformation) og ...

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Minimalspildsprojektet

Projektet, hvor 8 gartnerier deltager, afholdt åbent hus inden sommerferien. Her var god deltagelse og dialogen kørte godt rund på de fire workshops, der blev afholdt på dagen.

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Messe status Floradania Marketing

Floradania Marketing glæder sig til at kunne byde velkommen til et spændende planteunivers på årets udstilling i Holland i.f.m. FloraHolland Trade Fair

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Handelsbetingelser på engelsk

Flere medlemmer har efterlyst foreningens handelsbetingelser ” Vilkår for levering af potteplanter fra Gartnerier i Danmark” i en engelsk version

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Fald i antallet af hollandske gartnerier

Ifølge et elektronisk nyhedsbrev fra Vakblad voor de Bloemisterij tidligere på ugen, skete der i 2015 et markant fald i antallet af potteplantergartnerier i Holland

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Advarsel om CEO-Fraud

For god ordens skyld vil foreningen gerne advarer medlemmerne om med et verserende data-svindel-nummer, der huserer for tiden. CEO-Fraud handler om, at svindlere via falske mails ...

Read More

Nyhedsbrev August 2016: Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i Flora Dania

Som varslet i Flora Danias nyhedsbrev inden sommerferien indkaldes hermed til Ekstraordinær generalforsamling i Flora Dania Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 15:00 på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Følgende forslag, der er indstillet af bestyrelsen, skal behandles: Forslag 1: Ændring af promillen til Produktionsafgiftsfonden for 2017 Forslag 2: Justering

Read More

Nyhedsbrev juli 2016: Afstemning om promille til Produktionsafgiftsfonden

Bestyrelsen i Flora Dania har været i dialog med flere medlemmer, der har udtrykt ønsker om en nedsættelse af promillen til Produktionsafgiftsfonden, hvor producenterne indbetaler 2,0 promille af deres omsætning af danske potteplanter.

Read More

Nyhedsbrev juli 2016: Danpot Data nu 100% ejet datterselskab

Som oplyst på Temadagen har erhvervelsen af de resterende 50% af aktierne i Danpot Data A/S været en del af den igangværende strategiplan i Flora Dania

Read More

Nyhedsbrev juni 2016: Invitation til Flora Dania Temadag d. 22. juni 2016

I forlængelse af en forrygende maj, hvor indeks i Danpot endte på imponerende 114,9 har Flora Dania fornøjelsen af at indkalde til Temadag onsdag d. 22. juni 2016

Read More

Nyhedsupdate 03.03.2016: Ny mand på formandsposten i Flora Dania

På et konstituerende bestyrelsesmøde i Flora Dania konstituerede bestyrelsen sig i går med Niels Søren Rasmussen fra GASA Group A/S som formand og med Thomas Offer Madsen fra Offer Madsen A/S som næstformand. Det var en enig bestyrelse, der stod bag de to kandidater.

Read More

Nyhedsbrev 10. februar 2016: Dagsorden og tilmeldingsblanket Flora Dania Generalforsamling 2016

Hermed indkaldes, jævnfør vedtægterne, til den årlige Generalforsamling i Flora Dania Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 09:30 Årsrapporten for 2016 fremsendes som anført i vedtægterne senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Read More