FONDS-PROJEKTER

Gartneribrugets to fonde, Promille- og Produktionsafgiftsfondene har til formål at støtte forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse og afsætningsfremmende foranstaltninger inden for gartneribruget.

Fondsekretariatet er i dag beliggende i Dansk Gartneri.

Midlerne ansøges bl.a. af Flora Danias til projekter til gavn for alle producenter inden for gartnerierhvervet. I Fanebladet Fonds-projekter kan man se de gennemførte og forestående projekter, hvor Flora Dania har fået tilsagn om støtte.

Læs mere om fondene på http://danskgartneri.dk/fonde/promilleafgiftsfonden-og-produktionsafgiftsfonden

Comments are closed.