GAU-PROJEKTER

Gartneribrugets Afsætningsudvalg, i daglige tale GAU, har til formål gennem forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse og afsætningsfremmende foranstaltninger at styrke frugt og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Gartneribrugets Afsætningsudvalg er administrationsenhed for:

  • Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter
  • Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Midlerne tilbageføres i høj grad til branchen, hvor Flora Danias søger midlerne retur til projekter til gavn for alle producenter. I overskriften GAU-projekter kan man se de gennemførte og forestående projekter for indeværende og sidste år.

Læs mere om Gau på www.gau.dk

Comments are closed.