Nyhedsupdate 03. april 2020: Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning ifm. COVID19 til gennemlæsning i Dansk Gartneri

Regeringen har udarbejdet en ny Bekendtgørelse: “Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger”. Dansk Gartneri er i samarbejde med bl.a. revisorer ved at gennemgå vilkårene inden det meldes ud, hvorledes og i hvilket omfang gartnerierhvervet kan gøre brug af ordningen.

Comments are closed.