Vilkår for levering af potteplanter fra Gartnerier i Danmark

Flora Dania vedtog nye Handelsbetingelser på den ekstraordinære generalforsamling d. 07. november 2012. Vilkårene træder i kraft pr. 01. januar 2013. Disse vilkår, samt tilhørende bilag 1-9, erstatter vilkårene fra 01. januar 2008.

Hent Flora Danias Handelsbetingelser

Bilag 1: Særlige vilkår for handel med småplanter
Bilag 2: Nettopriser
Bilag 3: Standard købsaftale
Bilag 4: Sanktionssystem ved for sen indlevering
Bilag 5: Containeraftalen
Bilag 6: Dokumentation af transportforhold
Bilag 7: Reklamationer samt reklamationsskema
Bilag 8: Liste over godkendte Syns- og skønsmænd
Bilag 9: Produktansvarsforsikring

01.01.13/PLL

 

BEMÆRK: Betalingsbetingelser, herunder betalingsfrister, er som så ikke en del af Flora Danias Handelsbetingelser.

For god ordens skyld gøres dog opmærksomt på, at uagtet hvilke handelsbetingelser, der indgås, gælder der fra d. 01. juli 2021 nye regler mod urimelig handelspraksis mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Omkring betalingsfrister gælder blandt andet i forhold mellem leverandører, der har en årlig omsætning på op til EURO 350 mio. og købere, der har en årlig omsætning på mere end EURO 2,0 mio., og hvor produkterne i henhold til en leveringsaftale ikke skal leveres regelmæssigt, at:

– Køberen skal betale leverandøren af letfordærvelige landbrugs- og fødevarer inden for 30 dage efter leveringsdatoen eller senest 30 dage efter datoen, hvor det beløb, der skal betales, fastsættes.

Ifølge bilag 1 i EU-traktaten fremgår det, at loven gælder Landbrugs og fødevarer, herunder frugt og grønt, blomster og planter.

Læs mere i denne artikel fra Gartnertidende nr. 8, 2021: Ny lov om urimelig handelspraksis