Planen for Helligdagsindleveringer er fastsat af Flora Danias bestyrelse. Formål at tilgodese optimal levering af planter fra danske gartnerier til kunderne i hele Europa (inklusiv de danske dagligvarekæder):

Plan for Helligdagsindleveringer 2022 (NY!)
(Note: Planen ovenfor blev revideret d. 17. januar 2022, idet der i den oprindelige plan fremgik, at der ikke var ordreafgivelser og åbent for indleveringer på St. Bededag, hvilket der naturligvis er)

Evt. spørgsmål til planen kan rettes til Flora Danias sekretariat på tlf.: 6317 3450.