Logistikløsninger for gartneribranchen

Udvikling af Logistikløsninger for potteplantesektoren

Projektet er en opfølgning på nogle af resultaterne fundet i projektet Virtuelt logistikcenter fra 2019 og 2020, og vil indeholde følgende arbejdspakker:

AP1: Udarbejdelse af SOP’s (Standard Operation Procedures) for indtrans for hele branchen

AP2: Månedlige evalueringer og målinger af succesraten for indleveringstider. Systemet skal være tilgængeligt for alle aktører, således de måler sig selv og har mulighed for at indføre mere effektive procedurer i egen kæde.

Projektet køres i samarbejde med Danpot Data A/S.

Delresultater for projektet vil blive offentliggjort her løbende.

Comments are closed.