MPS

slider1Flora Dania støtter op om de producenter og salgsselskaber, der certificerer sig under MPS-ordningen til gavn for forbrugere og miljø.

Dette sker gennem administrationen af MPS-ordningen med hjælpe fra Gartnerirådgivningen, hvor konsulent Anne Krogh Larsen står for information til potentielle certificeringer og rådgivning af eksisterende (Anne Krogh Larsen, Tlf.: 87 40 54 76 / akl@vfl.dk).

Rent administrativt står Flora Dania for opkrævningen af kontingentet for MPS, der sender en samle-faktura til Flora Dania, der herefter viderefakturerer til de respektive MPS-medlemmer. Dette medfører en nedsat pris fra MPS, der forhandles løbende.

Læs de seneste Nyhedsbreve, samt præsentationer fra ERFA-møderne herunder:

2021

MPS Nyhedsbrev November 2021 

MPS Nyhedsbrev Juli 2021

MPS Nyhedsbrev Marts 2021

2020

MPS Nyhedsbrev september 2020

MPS Nyhedsbrev juli 2020
(Bilag: MPS_ABC_record_keeping_environment_user_guide)

MPS Nyhedsbrev juni 2020

MPS Nyhedsbrev maj 2020

MPS Nyhedsbrev februar 2020

2019

MPS Nyhedsbrev november 2019

MPS Nyhedsbrev juli 2019

MPS Nyhedsbrev februar 2019

MPS Nyhedsbrev januar 2019

2018

MPS Nyhedsbrev oktober 2018, herunder invitation til Gå-hjem-møde d. 15. november 2018

MPS Nyhedsbrev juni 2018

MPS Nyhedsbrev februar 2018

2017

MPS Præsentation fra Erfa-møde d. 23. november 2017 (Præsentation MPS 2017 på engelsk)

MPS Nyhedsbrev August 2017

MPS Nyhedsbrev Maj 2017

MPS Nyhedsbrev Februar 2017

2016

MPS Præsentation fra Erfa-møde d. 24. november 2016 (Præsentation MPS 2016 (på engelsk) og Præsentation omkring IKEA)

MPS Nyhedsbrev November 2016

MPS Nyhedsbrev September 2016

MPS Nyhedsbrev Maj 2016

MPS Nyhedsbrev Januar 2016

2015

MPS Præsentationer fra Erfa-møde d. 19. november 2015 (Præsentation Gartnerirådgivningen og Præsentation MPS (på engelsk))

MPS Nyhedsbrev, Oktober 2015

MPS Nyhedsbrev, September 2015

MPS Nyhedsbrev, April 2015

MPS Nyhedsbrev, Februar 2015

2014

MPS Nyhedsbrev, November 2014

MPS Nyhedsbrev, Oktober 2014

MPS Nyhedsbrev, Februar 2014

2013

MPS Nyhedsbrev, Oktober 2013

MPS Nyhedsbrev, Maj 2013

2012

MPS Nyhedsbrev, Februar 2012

Opsigelse af MPS -medlemsskab
Som medlem af MPS har man rettigheder og forpligtigelser. Disse fremgår af den aftale der er indgået med MPS.
Hvis man ønsker at afbryde medlemskabet af MPS skal vi minde om, at man skal sende udmeldelsen til MPS senest 1. november for at udmeldelsen kan træde i kraft den efterfølgende 1. januar.
Udmeldelsen skal ske skriftligt til info@my-mps.com med kopi til Anne Krogh Larsen, GartneriRådgivningen på akl@vfl.dk. I udmeldelsen skal stå navn, MPS nr. og be-grundelse.

Comments are closed.