Flora Dania har på vegne af foreningens medlemmer tegnet en kollektiv produktansvarsforsikring.

Forsikringen har til formål at sikre producenter og salgsselskaber, såfremt produkter solgt af en af parterne, utilsigtet skulle volde skade på tredje parts produkter. Læs artikel om forsikringens formål her.

Hent kopi af Police for Kollektiv Produktansvarsforsikring 2021 her
Hent kopi af Police for Kollektiv Produktansvarsforsikring 2022 her

Hent kopi af Forsikringscertifikat 2021 her 
Hent kopi af Forsikringscertifikat 2022 her 

Hent kopi af den engelske version af forsikringscertifikat: Insurance certifikat 2021
Hent kopi af den engelske version af forsikringscertifikat: Insurance certificat 2022