Produktansvarsforsikring

Flora Dania har på vegne af foreningens medlemmer tegnet en kollektiv produktansvarsforsikring.

Forsikringen har til formål at sikre producenter og salgsselskaber, såfremt produkter solgt af en af parterne, utilsigtet skulle volde skade på tredje parts produkter. Læs artikel om forsikringens formål her.

Hent kopi af Police for Kollektiv Produktansvarsforsikring 2020 her
(Sidste års police kan findes her: Police for Kollektiv Produktansvarsforsikring 2019)

Hent kopi af Forsikringscertificat 2020 her 
( Sidste års certifikat kan findes her: Forsikringscertifikat 2019 )

Hent kopi af den engelske version af forsikringscertifikat: Insurance certifikat 2020 
(Sidste års engelske certifikat kan findes her: Insurance Certificate 2019

Comments are closed.