Flora Dania forsøger i videst mulig omfang, at notere alle vores arrangementer i kalenderen, men uddybning af aktiviteterne under Arrangementer.