Nyhedsbrev

Tilmeld dig Flora Danias Nyhedsbrev, og få de seneste nyheder først. Send en mail til info@floradania-org.dk

Her finder du Nyhedsbreve der er udsendt med aktuelt stof der har interesse for branchen.

Alle Nyhedsbreve

Nyhedsbrev juli 2019: Præsentation fra Gå-hjem-møde om Indtrans d. 26.06.19

Der blev d. 26.06.19 afholdt Gå-hjem-møde omkring Indtrans og den netop overståede forårssæson. Se præsentationen her. Skulle man have eventuelle spørgsmål eller input til det forestående projekt Virtuelt Logistikcenter, er man velkommen til at kontakte sekretariatet på info@floradania-org.dk

Read More

Nyhedsupdate april 2019: Ny pulje til digitalisering af SMV’er

Erhvervsstyrelsen har stiftet programmet SMV:Digital, der har til formål at fremme digitaliseringen blandt små og mellemstore virksomheder. Programmet stiller tilskud på op til DKK 100.000 til rådighed som tilskud tilrådgivningsforløb vedrørende afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases eller implementering af nye teknologier og løsninger. Der er netop åbnet

Read More

Nyhedsbrev marts 2019: Referat fra Flora Danias generalforsamling d. 28.02.19

Flora Dania afholdt den ordinære generalforsamling d. 28.02.19 på Hotel Nyborg Strand. På generalforsamlingen blev det vedtaget, at Brancheforeningen Flora Dania fremadrettet skal placeres som en Branchesektor under Dansk Gartneri. Læs referatet her.

Read More

Nyhedsbrev marts 2019: Ekstraordinær udlodning fra gartneriets fonde

Dansk Gartneri har fornyeligt informeret via deres hjemmeside, at gartneriets fonde laver en Ekstraordinær ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2019. Ansøgningsfristen er d. 01. maj 2019. Læs mere her: https://danskgartneri.dk/nyheder/ekstraordinaer-ansoegningsrunde-om-tilskud-til-projekter-i-2019 Gode ideer som kunne komme sektoren til gavn kan indsendes til info@floradania-org.dk

Read More

Nyhedsbrev marts 2019: Service til rekruttering af arbejdskraft i Odense Kommune

Odense Kommune har pr. 1. oktober 2018 søsat et 2-årigt projekt, Service i vækst, som har til formål at lette rekrutteringen af arbejdskraft for 4 udvalgte serviceområder, hvor man således også har udvalgt gartneribranchen som fokusområde. Læs mere her.  

Read More

Nyhedsbrev marts 2019: Præsentation af nye regler for Plantepas

Ifm. Aftensarrangementet på Handelspladsen d. 13. marts holdt Anne Fabricius et foredrag om reglerne for det nye plantepas, der træder i kraft pr. 14. december 2019. Se præsentationen her

Read More

Nyhedsupdate februar 2019: Hent Flora Dania Årsrapport 2019 her

Årsberertning samt årsrapport kan findes under Om Flora Dania/Generalforsamlinger. Årsrapporten kan også hentes her.

Read More

Nyhedsupdate februar 2019: MPS Nyhedsbrev februar 2019

Læs MPS Nyhedsbrev for februar 2019 her!

Read More

Nyhedsbrev januar 2019: MPS Nyhedsbrev Januar

Læs MPS Nyhedsbrevet for januar 2019 her

Read More

Nyhedsbrev november 2018: IntKom og udfasning af AS400

Som de fleste af jer har bemærket, har man fra Danpot Datas side haft travlt med at få alle Danpot-brugere konverteret til den nye IntKom her i efteråret.

Read More

Nyhedsbrev november 2018: Gå-Hjem-møde MPS d. 15. november 2018

Der vil blive afholdt gå-hjem-møde torsdag d. 15. november kl. 14:00 – 16:00 omkring MPS, hvor det er muligt at høre om status omkring MPS GAP og Global GAP, samt ...

Read More

Nyhedsbrev november 2018: Gå-hjem-møde om IPM Essen 2019 og OBF 2019

Floradania Marketing afholder gå-hjem-møde torsdag d. 29. november 2018 kl. 14:00 – 16:00, hvor planerne for den danske fællesstand på IPM Essen 2019 præsenteres. Efter mødet vil der også være mulighed for at høre om planerne for OBF 2019.

Read More

Nyhedsbrev november 2018: Afholdelse af International Floriculture Forum d. 06. november 2018

I næste uge afholder den internationale forening for plantegrossister, Union Fleurs, det andet International Floriculture Forum, hvor branchens udfordringer og muligheder debatteres. Der vil bl.a. være indlæg om den stigende grad af protektionisme og konsekvenserne af Brexit, ligesom de mulige konsekvenser af en konsolidering inden for planteforædlingen bliver berørt. Men

Read More

Nyhedsbrev november 2018: Nyt layout til Plantepas først til december 2019

Flere medlemmer har på det seneste spurgt ind til, hvorvidt der kommer nye regler for plantepasset.

Read More

Nyhedsupdate oktober 2018: MPS Nyhedsbrev oktober 2018

Læs MPS nyhedsbrevet oktober her

Read More

Nyhedsbrev september 2018: Støttemulighed Elmia Garden 2018

Flora Dania har besluttet, at det planlagte tilskud til brancheudstilling i Holland i november ifm. FloraHolland Trade Fair i stedet skal tilfalde udstillere på Elmia Garden 2018 i Sverige grundet aflysning af førstnævnte.

Read More

Nyhedsbrev september 2018: STRATEGIKURSUS: “FRA GOD TIL VINDERVIRKSOMHED® – FÅ STRATEGI TIL AT VIRKE I PRAKSIS!”

STRATEGIKURSUS: “FRA GOD TIL VINDERVIRKSOMHED® – FÅ STRATEGI TIL AT VIRKE I PRAK-SIS!” Bliv uddannet i Vinderstrategi A/S´ unikke Vinderstrategi® koncept, så du kan guide jeres strategiarbejde i virksomheden. Kurset “Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke” sætter fokus på, hvordan strategimodeller omsættes til praktisk strategiarbejde, der

Read More

Nyhedsbrev juli 2018: Gå-hjem-møde om Robot- og sensorteknologi i væksthuse

Hør om erfaringerne fra demonstrationsprojektet Robot- og sensorteknologi i væksthuse, når Innovationsnetværket RoboCluster og Teknologisk Institut inviterer til gå-hjem-møde torsdag den 16. august hos Teknologisk Institut i Odense.

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: “Ny AS400” og ny IntKom

Som nævnt i Nyhedsbrevet i november har der været arbejdet det sidste halve år på at udvikle en afløser for den nuværende AS400-løsning.

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Fejl i Danpot Landestatistik 2017/2018

Som anført i seneste nyhedsbrev har der desværre været nogle problemer med Landestatistikken og Prisinfo på www.danpot.dk

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Reminder om Informationsmøde IPM Essen 2018 og Odense Blomsterfestival 2018/2019

Floradania Marketing har inviteret til informationsmøde onsdag d. 27. juni 2018 for at informere om den nye placering af ”Dansker Hallen” på IPM 2019 og Odense Blomsterfestival.

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Projekt med luftrensende planter

I samarbejde med Teknologisk Institut har Flora Dania og tre gartnerier iværksat projektet ”Sundere og grønnere indeklima med planter”

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Status samarbejde mellem Flora Dania og Dansk Gartneri

Der arbejdes fortsat på et tættere samarbejde mellem Flora Dania og Dansk Gartneri.

Read More

Nyhedsbrev maj 2018: Fantastisk start på maj

En omsætningsmæssig trist april afløstes heldigvis af en modsvarende fantastisk start på maj. De første 15 dage har været travle og foreløbigt ser det ud til, at det flotte vejr fortsætter pinsen over! Landestatistikken på www.danpot.dk Det er desværre ikke muligt at oplyse indekstal via Danpot for den første halvdel

Read More

Nyhedsbrev marts 2018: Øget involvering i Odense Blomsterfestival

På falderebet i 2017 indgik bestyrelsen en aftale med Odense Blomsterfestivals bestyrelse om at Floradania Marketing overtager koordineringen af Odense Blomsterfestival

Read More

Nyhedsbrev marts 2018: Poul Graff ny mand i bestyrelsen i Flora Dania

Idet Stefan Lund, Hawaii Gartneriet I/S, havde oplyst bestyrelsen, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen på generalforsamlingen efter 4½ år skulle posten besættes ...

Read More

Nyhedsbrev marts 2018: Referat fra Flora Dania Generalforsamling 2018

Flora Dania afholdt den årlige generalforsamling på Grøn Dag d. 01. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand. For at skabe lidt fornyelse var generalforsamlingen flyttet til lige over middag, således medlemmerne både kunne nå at få arbejde fra hånden, men også at deltage på såvel Flora Danias som Dansk Gartneris generalforsamling

Read More

Nyhedsbrev december 2017: Ny bestyrelsesformand i Flora Dania fra d. 29. december 2017

På Flora Danias bestyrelsesmøde d. 05. december 2017 var konstituering af bestyrelsen på dagsordenen. Anledningen var som bekendt, at den hidtidige bestyrelsesformand Niels Søren Rasmussen ...

Read More

Nyhedsbrev december 2017: IPM Essen 2018 med royal deltagelse

Med hjælp fra Floradania Marketing vil der endnu engang blive etableret en spændende fællesstand på IPM Essen 2018 om end i år under lidt mere ydmyge forhold

Read More

Nyhedsbrev december 2017: Generalforsamlingen d. 01. marts 2018

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 01. marts 2018, hvor Flora Dania afholder generalforsamling.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Danmark som Partnerland på IPM Essen 2018

Efter at have slugt den bitre pille, da Floradania Marketing først på året fik at vide, at hal 5 var blevet revet ned og ikke ville nå at blive bygget op til IPM Essen 2018, havde IPM Essen en lidt mere positiv nyhed til Danmark umiddelbart efter sommerferien.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Afholdelse af Floradania Trade Fair i dagene 08.-10. november 2017

I forbindelse med FloraHolland Trade Fair i Aalsmeer har Floradania Marketing endnu engang fået lov til at låne et areal hos Waterdrinker til at afholde Floradania Trade Fair ved indgangen til deres Cash&Carry-område.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Konference omkring MinimalSpild d. 23. november 2017

Projektet MinimalSpild, der har været i gang siden 2014, afholder d. 23. november 2017 afsluttende konference, hvor alle interessenter i branchen er inviteret.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Gartnerikonference d. 27. november 2017

Foreningen Viden om Erhverv og Dansk Gartneri arrangerer sammen en konference om gartnerierhvervets muligheder og særlige udfordringer i Danmark.

Read More

Nyhedsbrev november 2017: Udvikling af ny IntKom og AS400-løsning i Danpot Data A/S

Bestyrelsen i Danpot Data A/S igangsatte i sidste måned udviklingen af en ny IntKom samt udviklingen af en ny AS400-løsning gennem Inventio.

Read More

Nyhedsbrev juli 2017: IPM Essen 2018 – Status Hal #14

Floradania Marketing har nu fået lagt planen for Hal #14 på IPM Essen 2018. Med deadline for tilmeldinger i sidste uge har Floradania Marketing fået skabt en alternativ, men spændende fællesstand,

Read More

Nyhedsbrev juli 2017: Odense Blomsterfestival 2017

Odense Blomsterfestival glæder sig til at slå dørene op for årets festival, der løber af stablen i perioden 17. - 20. august under temaet ”What a wonderfull World”.

Read More

Nyhedsbrev juli 2017: Handelspladsen august med aftenåbning

Næste måneds handelsplads byder også på aftenåbning onsdag d. 16. august. Her er blomsterbutikker m.fl. inviteret til at besigtige det aktuelle sortiment, ligesom de vil blive trakteret med mad og foredrag

Read More

Nyhedsbrev juni 2018: Ønsker til anvendelse af “GAU-midler” 2018

På det seneste bestyrelsesmøde i Flora Dania blev ønskerne til projekter for sektoren i 2018 diskuteret, herunder projekterne i regi af Floradania Marketing

Read More

Nyhedsbrev juni 2017: IPM Essen 2018

Branchens største messe, hvor antallet af danske udstillere er vokset stødt både i Hal 5 og på fællesstanden gennem de sidste to år, bliver i 2018 holdt under anderledes vilkår.

Read More

Nyhedsbrev juni 2017: Støtte fra Rosanova Fonden

Flora Dania modtog i uge 21 tilsagn fra Rosa Nova Fonden om støtte med DKK 50.000 til etablering af Nyhedsstand på IPM Essen 2018.

Read More

Nyhedsbrev juni 2017: FloraHolland i krydsild på medlemsmøde

FloraHolland afholdt for nyligt et medlemsmøde, hvor de blev ”angrebet” af både hollandske gartnere og grossister.

Read More

Nyhedsbrev april 2017: Partnerskabsmøde i Projekt MinimalSpild d. 29.03.17

Der blev afholdt Partnerskabsmøde i GUDP-projektet MinimalSpild d. 29.03.2017 hos Gartneriet PKM, hvor status på projektet blev gennemgået.

Read More

Nyhedsbrev april 2017: Besøgstal Handelspladsen marts 2017

Handelspladsen d. 15. og 16. marts 2017 bød på en pæn stigning af besøgende i forhold til sidste års forårshandelsplads, som tidligere meldt ud via Floradania Marketing ...

Read More

Nyhedsbrev april 2017: Referat fra Generalforsamlingen d. 24.02.2017

Referatet fra Flora Danias generalforsamling d. 24.02.2017 ligger nu tilgængeligt på foreningens hjemmeside under Om Flora Dania/Generalforsamlinger. Den underskrevne version forefindes i foreningens sekretariat. Det efterfølgende indlæg fra omkring Grams Slot ved Svend Brodersen er tidligere udsendt som link og kan findes her.  

Read More

Nyhedsbrev 24. februar 2017: Opsummering fra Flora Dania Generalforsamling d. 22. februar 2017

Til orientering kan det oplyses, at der var genvalg til hele bestyrelsen. Niels Søren Rasmussen, GASA Group, fortsætter således jævnfør vedtægterne endnu et år som bestyrelsesformand.

Read More

Nyhedsbrev 24. februar 2017: Fagligt indlæg: ”Kædesamarbejdets glæder”

Umiddelbart efter Flora Dania Generalforsamling havde foreningen fornøjelsen af, at byde velkommen til Svend Brodersen fra Gram Slot.

Read More

Nyhedsbrev d. 24. februar 2017: Dødsfald (Ib Stenberg Pedersen)

Tidligere direktør i Danske Prydplanter og Floradania Marketing A/S, Ib Stenberg Pedersen, sov stille ind på Slagelse Sygehus onsdag d. 22. februar 2017 efter længere tids sygdom.

Read More

Nyhedsbrev 7. februar 2017: Dagsorden og tilmeldingsblanket Flora Dania Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes, jævnfør vedtægterne, til den årlige Generalforsamling i Flora Dania onsdag d. 24. februar 2017 kl. 09:30. Årsrapporten for 2016 fremsendes som anført i vedtægterne senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Program for dagen 09:00 Netværkskaffe 09:30 Velkomst 09:35 Flora Dania Generalforsamling (hent dagsorden for Flora Dania Generalforsamling) 10:50 Afslutning

Read More

Nyhedsbrev december 2016: Certifikater Produktansvarsforsikring 2017

Flora Dania har på vegne af foreningens medlemmer tegnet en kollektiv produktansvarsforsikring. Forsikringen har til formål at sikre producenter og salgsselskaber, såfremt produkter solgt af en af parterne, utilsigtet skulle volde skade på tredje parts produkter. Læs artikel om forsikringens formål her. Hent kopi af Police for Kollektiv Produktansvarsforsikring 2017 Hent kopi af

Read More

Nyhedsbrev november 2016: Floradania Marketing Nytårskur og informationsmøde den 4. januar 2017

Ved overgangen til det nye år inviterer Floradania Marketing onsdag den 4. januar til nytårskur, og fortæller i den forbindelse om idéen bag Fællesstanden, hvad der tilbydes og hvad du enten som producent eller sælger kan få ud af den.

Read More

Nyhedsbrev november 2016: Møde i Udstillings- og Markedsføringsudvalget d. 08. december 2016

Næste møde i Udstillings- og Markedsføringsudvalgsmødet afholdes torsdag d. 08. december 2016.

Read More

Nyhedsbrev November 2016: MPS erfa-møde d. 24. november 2016

Flora Dania og MPS inviterer til eftermiddagsmøde torsdag den 24. november 2016 kl. 14-16 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. Program: 1.Velkomst ved Flora Dania 2. Insider- viden fra større forretningskæde v/ Eva Dahlqvist (E.V.A. CONSULTING) Få indsigt i detailkæders tanker om bæredygtighed 3. Nyt fra MPS v/Remco Jansen Hør

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Positive omsætningstal for september

Omsætningsindekset for september viste for anden måned i træk positive takter med indeks 103,9 i forhold til samme måned sidste år.

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Flora Dania Strategi 2017-2017, fokus Danpot Data

Med foreningens overtagelse af de resterende aktier i Danpot Data A/S, er bestyrelsen også begyndt at tilpasse strategien for selskabet til de nye ejerforhold.

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Danpot afbrydelsen i september

Afbrydelsen onsdag d. 28. september 2016 var et sammentræf af mange uheldige omstændigheder. Danpot Data har fået en redegørelse fra Inventio.IT, og der er igangsat tiltag, således en gentagelse ikke vil ske, og sikkerheden bringes tilbage på sit sædvanlige høje niveau.

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: ”GAU-tilsagn” 2017

Flora Dania sendte tre ansøgninger til henholdsvis Promille og Produktionsafgiftsfonden til projekter i 2017. Alle tre ansøgninger, der omhandler projekter inden for Afsætningsfremme (messer), Rådgivning (producentinformation) og ...

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Minimalspildsprojektet

Projektet, hvor 8 gartnerier deltager, afholdt åbent hus inden sommerferien. Her var god deltagelse og dialogen kørte godt rund på de fire workshops, der blev afholdt på dagen.

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Messe status Floradania Marketing

Floradania Marketing glæder sig til at kunne byde velkommen til et spændende planteunivers på årets udstilling i Holland i.f.m. FloraHolland Trade Fair

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Handelsbetingelser på engelsk

Flere medlemmer har efterlyst foreningens handelsbetingelser ” Vilkår for levering af potteplanter fra Gartnerier i Danmark” i en engelsk version

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Fald i antallet af hollandske gartnerier

Ifølge et elektronisk nyhedsbrev fra Vakblad voor de Bloemisterij tidligere på ugen, skete der i 2015 et markant fald i antallet af potteplantergartnerier i Holland

Read More

Nyhedsbrev oktober 2016: Advarsel om CEO-Fraud

For god ordens skyld vil foreningen gerne advarer medlemmerne om med et verserende data-svindel-nummer, der huserer for tiden. CEO-Fraud handler om, at svindlere via falske mails ...

Read More

Nyhedsbrev August 2016: Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i Flora Dania

Som varslet i Flora Danias nyhedsbrev inden sommerferien indkaldes hermed til Ekstraordinær generalforsamling i Flora Dania Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 15:00 på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Følgende forslag, der er indstillet af bestyrelsen, skal behandles: Forslag 1: Ændring af promillen til Produktionsafgiftsfonden for 2017 Forslag 2: Justering

Read More

Nyhedsbrev juli 2016: Afstemning om promille til Produktionsafgiftsfonden

Bestyrelsen i Flora Dania har været i dialog med flere medlemmer, der har udtrykt ønsker om en nedsættelse af promillen til Produktionsafgiftsfonden, hvor producenterne indbetaler 2,0 promille af deres omsætning af danske potteplanter.

Read More

Nyhedsbrev juli 2016: Danpot Data nu 100% ejet datterselskab

Som oplyst på Temadagen har erhvervelsen af de resterende 50% af aktierne i Danpot Data A/S været en del af den igangværende strategiplan i Flora Dania

Read More

Nyhedsbrev juni 2016: Invitation til Flora Dania Temadag d. 22. juni 2016

I forlængelse af en forrygende maj, hvor indeks i Danpot endte på imponerende 114,9 har Flora Dania fornøjelsen af at indkalde til Temadag onsdag d. 22. juni 2016

Read More

Nyhedsupdate 03.03.2016: Ny mand på formandsposten i Flora Dania

På et konstituerende bestyrelsesmøde i Flora Dania konstituerede bestyrelsen sig i går med Niels Søren Rasmussen fra GASA Group A/S som formand og med Thomas Offer Madsen fra Offer Madsen A/S som næstformand. Det var en enig bestyrelse, der stod bag de to kandidater.

Read More

Nyhedsbrev 10. februar 2016: Dagsorden og tilmeldingsblanket Flora Dania Generalforsamling 2016

Hermed indkaldes, jævnfør vedtægterne, til den årlige Generalforsamling i Flora Dania Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 09:30 Årsrapporten for 2016 fremsendes som anført i vedtægterne senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Read More

Nyhedsbrev december 2015: Glædelig jul

Året er ved at rinde ud og Flora Dania vil gerne takke jer alle for et godt samarbejde i 2015 - særligt alle deltagerne i udvalg i regi af foreningen. Tiden er samtidig inde for en kort opsummering af efteråret 2015, samt en erindring om nogle af de forestående arrangementer

Read More

Nyhedsbrev december 2015: MPS Erfa-møde d. 19. november 2015

De MPS-certificerede samt potentielt interesserede gartnerier og salgsselskaber var inviteret til Erfa-møde d. 19. november 2015.

Read More

Nyhedsbrev december 2015: Indlæg fra Flora Dania Gå-hjem-møde d. 18. november 2015

Havde man ikke mulighed for at deltage på Flora Dania's Gå-hjem-møde er det muligt at hente oplægget omkring værdikæde her: Oplægget ved Karen Sofie Hansen Hoeck, Fooducer

Read More

Nyhedsbrev november 2015: Flora Dania modtaget tilsagn fra Promille- og Produktionsafgiftsfondene 2016

Flora Dania havde til ansøgningsrunderne i Promille- og Produktionsafgiftsfondene for 2016 indsendt ansøgninger om tilskud inden for rammerne Produktudvikling, Rådgivning og afsætningsfremme.

Read More

Nyhedsbrev november 2015: Dansk fællesstand i.f.m. FloraHollands Trade Fair 2015

Efter flere forgæves forsøg med en dansk fællesstand på årets hollandske messe, de sidste to år med dansk fællesstand hos hollandske Duif, er det nu lykkedes at få en dansk fællesstand etableret på selve auktionen i forbindelse med FloraHolland Trade Fair 2015.

Read More

Nyhedsbrev november 2015: Organisationsændring i Floradania Marketing

Bestyrelse og ledelse i Flora Dania og Floradania Marketing A/S har besluttet at tilpasse organisationen. Dette er resultatet af organisationens fortsatte udfordringer med faldende tilskudsgrundlag fra Produktionsafgiftsfonden og mindre mulighed for tilskud fra Eksportrådet.

Read More

Nyhedsbrev november 2015: Flora Danias Bestyrelsesformand trækker sig ved næste generalforsamling

Bestyrelsesformand Jørgen K. Andersen har meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen i Flora Dania til den kommende generalforsamling.

Read More

Nyhedsbrev november 2015: MPS Gå-hjem-møde d. 19. november 2015

Det årlige MPS Gå-hjem-møde afholdes d. 19. november 2015. Læs mere om MPS og mødet her under MPS Nyhedsbrev oktober 2015: http://www.floradania-org.dk/services/mps/

Read More

Nyhedsupdate 02.10.2015: Sæt kryds i kalenderen d. 28. oktober til Flora Dania gå-hjem-møde

Sæt kryds i kalenderen på følgende datoer: d. 21. oktober: Handelspladsen; d. 28. oktober 2015: Gå-hjem-møde Flora Dania Strategi; d. 03.- 06. november Udstilling i Holland Læs desuden redegørelsen fra Odense Kommune omkring udledning af gødning og pesticider i Odense.

Read More

Nyhedsupdate 11.09.15: Kristian Madsen trækker sig som formand for Dansk Gartneri

Flora Dania har modtaget pressemeddelelse fra Dansk Gartneri tidligere i dag, hvor Kristian Madsen meddeler, at han fratræder som formand for Dansk Gartneri

Read More

Nyhedsbrev august 2015: Status på Danpot C5 og Brugergrupper

Trods lanceringen af Danpot C5 ved årsskiftet, hvor C5-modulet og planlægningsmodulerne blev tilgængelige for alle Danpot brugere, har kun enkelte gartnerier taget imod tilbuddet om at konvertere til den nye løsning.

Read More

Nyhedsbrev august 2015: Handelspladsen med mere den 12. og 13. august 2015

Når Handelspladsen for potteplanter slår dørene op den 12. og 13. august 2015, bliver der samtidig åbnet for de Danske Planteskolers årlige plantefagmesse og for udstillere fra Danske Havecentre.

Read More

Nyhedsbrev august 2015: MPS –udtagning af planteprøver

Enkelte gartnerier modtog i forsommeren besøg af MPS (eller konsulenter hyret af MPS), der udtog planteprøver til audit. Dette er helt jævnfør vejledningen.

Read More

Nyhedsbrev august 2015: Igen Dansk Hal 5 på IPM Essen 2016

Sammenhold, overskuelighed og branding af den danske plantebranche er igen de overordnede temaer for den danske fællesstanden og for hele hal 5 på IPM Essen 2016. Floradania Marketing har på opfordring af bestyrelsen og som i 2015 igen forhåndsreserveret hele hal 5, hvoraf ca. 800 kvadratmeter går til fællesstanden i

Read More

Nyhedsbrev august 2015: Ingen dansk fællesstand på Moscow Flower Expo 2015

Bestyrelsen og Udstillingsudvalget evaluerede derfor endnu engang på de økonomiske konsekvenser og besluttede på denne baggrund samt på baggrund af den i øvrigt meget usikre situation for markedet, at aflyse fællesstanden

Read More

Nyhedsbrev august 2015: Rådgivning til væksthusgartnere vedrørende spildevand

Dansk Gartneri har fået bevilliget et projekt via Produktionsafgiftsfondens ekstra uddeling af midler i 2015 til at udføre rådgivning til væksthusgartnere. Projektet har til formål at tilbyde rådgivning til væksthusgartnere om håndtering af alt spildevand fra væksthusene.

Read More

Nyhedsbrev august 2015: Status for Arbejdsudvalg Producenter

Arbejdsudvalget i regi af Flora Dania har siden generalforsamlingen mødtes to gange, og har haft deltagelse af såvel producenter som repræsentanter fra Flora Danias bestyrelse. Fokusområdet er en nødvendig tilpasning af omkostnings- og aktivitetsniveau

Read More

Nyhedsbrev august 2015: Status Flora Dania Strategi 2015-2017

Bestyrelsen i Flora Dania arbejdede inden sommerferien videre med Strategi Flora Dania 2015-2017, og har også punktet på dagsordenen på det første bestyrelsesmøde efter ferien. Til det strategiske fokusområde Handelsplatform, er det fortsat målet at kunne præsentere 3 scenarier i efteråret 2015.

Read More

Nyhedsupdate 29.06.2015: Forlængelse af det russiske importforbud indeholder fortsat ikke potteplanter

I sidste uge forløb der rygter om, at der fra Russisk side var indført importforbud for potteplanter. Dette er ikke korrekt, og er nu også bekræftet fra Union Fleurs, der er den internationale grossistforening for planter.

Read More

Nyhedsupdate 13. maj 2015: Palmetrips fundet i Nordjylland

Gartner Tidende har i dag i deres elektroniske Nyhedsbrev skrevet om nylige fund af Palmetrips i Nordjylland.

Read More

Nyhedsbrev april 2015: Referat fra Flora Danias generalforsamling d. 25. februar 2015

Referatet fra årets generalforsamling i Flora Dania ligger nu tilgængeligt på foreningens hjemmeside. På generalforsamlingen godkendte Generalforsamlingen såvel årsberetningen, regnskab for 2014 samt budget for 2015 og 2016. Under punktet indkomne forslag var der indgået et punkt fra en gruppe af medlemmer, der medførte en god debat om foreningens fremtid.

Read More

Nyhedsbrev april 2015: Nordic Flower Expo 2015

Den danske branche satte et markant aftryk på denne første udgave af Nordic Flower Expo2015, der blev afholdt i perioden 13.- 15. april 2015 i Malmø.

Read More

Nyhedsbrev april 2015: Messer i efteråret 2015

Floradania Marketing udsender inden for de nærmeste dage forhåndstilmeldinger ud til efterårets messer, samt til IPM Essen 2016. Tilmeldingerne sendes ud for at Floradania Marketing og Udstillingsudvalget kan danne dem et indtryk af interessen for de efterhånden mange messer, der afholdes rundt om i Europa i løbet af året.

Read More

Nyhedsbrev april 2015: Uønskede rester af pesticider i prydplanter

Flere og flere kunder oplever krav fra især tyske kæder omkring oplysning om brug af pesticider og ikke mindst en garanti for, at planterne ikke indeholder specifikke pesticider ved salg. Ofte vil det være et spørgsmål om brug af midler, der har bi-mærke eller brugen af neonicotinoider som f.eks imidachloprid

Read More

Nyhedsbrev april 2015: Dialogmøde om spildevand fra væksthusgartnerier

I forlængelse af sagen om fund af forhøjede mængder gødning og pesticider i spildevand fra væksthusgartnerier, vil Dansk Gartneri, Gartnerirådgivningen og Odense Kommune hermed invitere til dialogmøde Onsdag, den 29. april kl 13-15 Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Read More

NYHEDSBREV DECEMBER 2014: Danske Prydplanters Strategi 2015-2017

Bestyrelsen i Danske Prydplanter arbejder ihærdigt med at bearbejde strategien, der blev præsenteret på et medlemsmøde d. 23. oktober. Målet er forsat at genvinde den tabte omsætning på 6% i løbet af de næste 3 år.

Read More

NYHEDSBREV DECEMBER 2014: Branchens miljøansvar

Som leverandør af plantemiljø skal vi være særlige opmærksomme over for påvirkninger af vore omgivelser. Danske Prydplanter opfordrer derfor til, at alle læser artiklerne i sidste nr. af GT omkring udledninger til vandløb.

Read More

Nyhedsbrev december 2014: FloraHolland ændrer betingelser

Flora Holland har varslet ændringer i deres vilkår over for både medlemmer og gæstemedlemmer fra d. 01. januar 2015.

Read More

Nyhedsbrev december 2014: 80 fremmødte til info om Danpot C5

De to Gå-hjem-møder omkring Danpot C5, der blev afholdt primo december tiltrak mere end 80 deltagere, der nu har en dybere indsigt i de mange muligheder, der ligger i Danpot C5. Spørgsmålene fra medlemmerne var fokuseret omkring køb/hosting af licenser i Microsoft C5, hvor køb af licenser (måske) udløber pr.

Read More

NYHEDSBREV DECEMBER 2014: Messer foråret 2015

IPM Essen 2015 IPM Essen 2015 er uændret den mest besøgte plantemesse i Europa og den danske hal, Hal #5, er overordnet set tilbage på danske hænder. En ny struktur for fællesstanden har debut på denne vigtige messe, og Danske Prydplanter håber at man vil udnytte de mange muligheder i

Read More

NYHEDSBREV DECEMBER 2014: FjernvarmeFyn har købt Fynsværket

Købet er en rigtig god julenyhed til de mange fynske gartnerier, der aftager fjernvarme fra Fynsværket. Alternativet med voldsomme prisstigninger fra Vaterfall ville have været en katastrofe for branchen.

Read More

NYHEDSBREV december 2014: NAVNESKIFT I DANSKE PRYDPLANTER

Husk at Danske Prydplanter pr. 01. januar 2015 skifter navn fra ”Danske Prydplanter – Brancheforeningen for produktion og salg af Prydplanter” til ”Flora Dania – Brancheforeningen for produktion og salg af Potteplanter”. Vi er dog uændret til for jer som medlemmer!

Read More