TIL ALLE MEDLEMMER 

Hermed Danske Prydplanters nyhedsbrev II for februar 2010, der har følgende indhold: 

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING (klik her) 

SKRIFTLIG BERETNING 2009 (klik her) 

REGNSKAB 2009 (klik her) 

BUDGET 2010 DANSKE PRYDPLANTER (klik her) 

BUDGET 2010 FLORADANIA MARKETING A/S (klik her) 

GAU BUDGETFORSLAG 2011 OG GAU 2010 (klik her) 

Specifikationer til regnskabet kan rekvireres hos Linda Hansen, tlf. 66188850 eller på mail: lh@danskeprydplanter.dk 

Hvis du endnu ikke er tilmeldt generalforsamlingen, så kan det stadig nås. Tilmeldingsskema kan hentes her.

TIL ALLE MEDLEMMER
Hermed Danske Prydplanters medlemsbrev for februar 2010, der har følgende indhold: 

NYT FRA BESTYRELSEN JANUAR/FEBRUAR 2010 (klik her)
Danske Prydplanter har afholdt bestyrelsesmødet med følgende emner:
Generalforsamling 2010 med efterfølgende temadag
Regnskab 2009 og Budget 2010
Transportskademinimering
Green Business & Logistic Intelligence
Fordelsfolder
Alternativt Showroom

INDEX DK VS NL DECEMBER 2009 (klik her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for december endte på 88,9, mens det hollandske indeks endte på 92,4. Mens eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 89,0, endte hollandsk eksport til Tyskland på indeks 102,1.

Akkumuleret for 2009 endte Danmark i indeks 92,4, mens Holland endte i indeks 101,9 

INDEX DK VS NL JANUAR 2010 (klik her)
Det danske indekstal for eksporten for januar endte på 85,7, mens det hollandske indeks endte på 88,2. Mens eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 79,0, endte hollandsk eksport til Tyskland på indeks 87,5. 

AREALSKEMA (klik her)
Arealskemaet bedes udfyldt og returneret til lh@danskeprydplanter.dk senest den 5. marts 2010. 

PRODUKTANSVARSFORSIKRING (klik her)
Produktansvarsforsikring 2010 er tilgængelig på foreningens hjemmeside.
Desuden foreligger der forsikringsattest både på dansk og engelsk. 

INVITATION TIL TRENDDAG (klik her)
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 13. april 2010 og bliv informeret om de kommende trends og tendenser. Brugerbetaling. 

MPS NYHEDSBREV (klik her)
Læs om Fradragsordningen for “Grøn El”, der fortsætter i MPS, samt om de forestående prisændringer.