GARTNERIET PRISFORHOLD JANUAR 2012 PÅ POTTEPLANTER (Læs mere her)
Prisstatistikken for januar måned fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 103 på potteplanter, d.v.s. 3% højere end for januar 2011.
Se resten af listen med udvalgte kulturer via linket i overskriften. 

INDEKS DK VS NL DECEMBER 2011 (Læs mere her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for december 2011 endte på 103,9, mens Holland endte på indeks 109,2. Akkumuleret for perioden januar til og med december endte Danmark i indeks 100,1. Holland endte i samme periode i indeks 102,3.  

Med venlig hilsen
Peter Larsen-Ledet
Danske Prydplanter