REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING (Læs mere her)
Danske Prydplanter afholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag d.14. juni 2011. Læs referatet fra generalforsamlingen via linket ovenfor. 

INDEKS DK VS NL MAJ 2011 (Læs mere her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for maj 2011 endte på 96,5.

Eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 105,5; Sverige på indeks 97,9 og England på indeks 175,0. Akkumuleret for perioden januar til og med maj endte Danmark i indeks 102,4. Holland endte i samme periode i indeks 104,9. 

GARTNERIETS PRISFORHOLD MAJ 2011 PÅ POTTEPLANTER (Læs mere her)
Prisstatistikken for maj måned fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 103 på potteplanter, d.v.s. 3% højere end for maj 2010. Rosa hyb. 10 cm toppede listen med indeks 134, efterfulgt af Phalaenopsis hyb. (12 cm) på indeks 114. Chrysanthemum frutescens (11 cm) endte på indeks 113, mens Campanula portenschlagiana (10 og 11 cm) lå i bunden af indeks begge på indeks 86. Se resten af listen med udvalgte kulturer via linket i overskriften. Indeks år-til-dato endte på indeks 104. 

KORT STATUS PÅ GREEN BUSINESS & LOGISTIC INTELLIGENCE
Danske Prydplanter og Danpot er i tæt samarbejde med Inventio i gang med udarbejdelsen modulerne i Green Business & Logistic Intelligence. Planen er at følgende moduler skal være klar til ibrugtagning i 2011:
– CRM+Statistik
– Timeregistrering
– Kulturregnskab

Finplan og produktionsstyring forventes klar til ibrugtagning 2. kvartal 2012. 

TESTFORSØG MED ETHYLBLOC
Der blev i sidste uge afholdt et kort informationsmøde med producenten af Ethylbloc, samt med udvalgte gartnere, eksportører og vognmænd. Produktet er blevet præsenteret som en alternativ behandlingspræparat til Argylene, der er med til at forlænge levetiden for særligt Ethylenfølsomme planter. Inddragelsen af vognmænd er for at undersøge muligheden for at anvende transporten som behandlingssted, idet Ethylblocbehandlingen kræver 4 timer i lukket miljø. Såvel vognmand som eksportør indvilligede i at indgå i testforsøget. 

Sommeren indfinder sig med hastige skridt og I ønskes i den forbindelse alle en god sommer!

 

Med venlig hilsen
Peter Larsen-Ledet
Danske Prydplanter