NYT FRA BESTYRELSEN (Læs mere her)
Danske Prydplanter holdt bestyrelsesmøde d.12. maj 2011. Læs hovedpunkterne fra bestyrelsesmødet via linket ovenfor.

Med den manglende godkendelse af budget for 2012 og dermed GAU-promillen skal der afholdes ekstra ordinær generalforsamling i Danske Prydplanter. Datoen er nu fastsat til tirsdag d. 14. juni kl. 16:00. Indkaldelse tilgår senere i denne uge, ligesom generalforsamlingen annonceres i næste nummer af Gartnertidende. 

INDEKS DK VS NL APRIL 2011 (Læs mere her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for april 2011 endte på 115,1.

Eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 118,7; Sverige på indeks 129,6 og England på indeks 223,9. Akkumuleret for perioden januar til og med april endte Danmark i indeks 104,3. Holland endte i samme periode i indeks 104,5. 

GARTNERIETS PRISFORHOLD APRIL 2011 PÅ POTEPLANTER (Læs mere her)
Prisstatistikken for februar måned fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 104 på potteplanter, d.v.s. 4% højere end for april 2010. Rhipsalidopsis 9 cm toppede listen med indeks 136, efterfulgt af Chrys. Frut (10 cm) på indeks 125. Rosa hyb. (12 cm) endte på indeks 116, mens Gerbera hyb. (12 cm) lå i bunden af indeks på indeks 87. Se resten af listen med udvalgte kulturer via linket i overskriften. Indeks år-til-dato endte på indeks 104. 

OPTIMAL HOLDBARHED FOR POTTEPLANTER (Læs mere her)
En enkelt fejlbehandling i transport-/værdikæden er ofte ensbetydende med økonomiske konsekvenser for alle parterne i værdikæden og derfor bør emnet transportskademinimering eller, som man bør tænke det, transportoptimering sidestilles med andre tilsvarende succesparametre for at opnå tilfredse kunder. Læs mere i det kommende nummer af Gartnertidende (nr. 9/1. juni 11), der har temaet : ”Sådan undgår dine planter transportskader”. Desuden er Danske Prydplanter i dialog for at få testet Ethylbloc i transportforsøg. 

ÆNDRING AF MPS I 2012 I FORBINDELSE MED ULOVLIGE KEMIKALIER.
MPS har hidtil taget udgangspunkt i en international ”Blacklist” over de midler, som ikke må bruges af MPS deltagerne. Fra januar 2012 udvides denne liste til også at inkludere de nationale forbudslister. Læs uddybende artikel i det kommende nummer af Gartnertidende nr. 9 under Få bedre Råd. 

DANSKE PLANTESKOLERS PLANTEFAGMESSE 
Igen i år er der mulighed for Danske Prydplanters medlemmer, at melde sig til Danske Planteskolers Plantefagmesse, der afholdes onsdag d. 10. august 2011, kl. 09:00 til 16:00. 

FLORAHOLLAND VÆKSTEDE I 2010 (Læs mere her)
I en netop udsendt pressemeddelelse oplyser FloraHolland, at omsætningen via auktionen sidste år nåede op på Euro 4,1 mia. Af pressemeddelelsen fremgår det, at det var stigning i priserne, der var årsagen til væksten på 7%, men at producenter og eksportører fortsat havde udfordringer i at lave overskud. Auktionens administrerende direktør, Timo Huges, angiver at der stadig forestår producenterne og eksportørerne en kæmpe udfordring i, at åbne op for potentialet hos kunderne, og at dette kun kan gøres i samarbejde mellem parterne. 

Med venlig hilsen
Peter Larsen-Ledet
Danske Prydplanter