TIL ALLE MEDLEMMER 

Hermed Danske Prydplanters medlemsbrev for marts 2010, der har følgende indhold: 

NYT FRA BESTYRELSEN klik her
Danske Prydplanter har afholdt bestyrelsesmødet med følgende emner:
– Konstituering og nedsættelse af udvalg
– Generalforsamlingen
– Struktur i bestyrelsesmøderne
– Transportskademinimering
– Danpot
– Alternativt Showroom 

INDEX DK VS NL FEBRUAR 2010 klik her
Indekstallene for den samlede danske eksport for februar endte på 88,3, mens det hollandske indeks endte på 99,0. Akkumuleret for januar til og med februar endte Danmark i indeks 87,8, mens Holland endte i indeks 94,1.

De foreløbige tal fra Danpot, d.v.s. pr. 24.03.2010, viste for Danmark indeks 106,4 efter et indeks den 14.03.2010 på 90,6. 

INVITATION TIL TRENDDAG
Reminder: Floradania Marketing afholder i samarbejde med pej gruppen en spændende dag med fokus på trends, farver og produkter til den nye sæson d. 13. april. Tilmeldingsfrist er d. 06. april. 

BESØGSSTATISTIK HANDELSPLADSEN MARTS 2010 klik her
Handelspladsen havde det største antal besøgende nogensinde, og samtidig det højst antal solgte standpladser 

GARTNERIETS PRISFORHOLD FEBRUAR 2010 klik her
Gartneriets prisforhold fra Danmarks Statistik viste et indeks på 102, d.v.s. 2% højere end for 2009 for februar måned. Rosa hyb (12 cm) toppede på indeks 116 efterfulgt at Rosa hyb (6 cm) på indeks 113. I den anden ende lå Phalaenopsis (6 cm) på indeks 77. 

FORDELSFOLDER FOR DANSKE PRYDPLANTER klik her
Fordelsfolderen, der blev udleveret på danske Prydplanters generalforsamling d. 03. marts, er nu også blevet rundsendt til alle medlemmer. Også muligt at læse den her. 

I ønskes alle en god påske og en travl april.