REFERAT FRA DANSK PRYDPLANTERS GENERALFORSAMLING D. 29. FEBRUAR 2012 (Læs mere her)
Danske Prydplanter afholdt ordinær generalforsamling d. 29. februar 2012 

GARTNERIET PRISFORHOLD FEBRUAR 2012 PÅ POTTEPLANTER (Læs mere her)
Prisstatistikken for februar måned fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 96 på potteplanter, d.v.s. 4% lavere end for februar 2011. Indeks år-til-dato endte på indeks 99.
Se resten af listen med udvalgte kulturer via linket i overskriften. 

INDEKS DK VS NL JANUAR 2012 (Læs mere her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for oktober 2011 endte på 98,0, mens Holland endte på indeks 110,3. 

ÆNDRINGER I PLANTEPAS 01. MAJ 2012 (Læs mere her)
I oktober 2011 blev Plantedirektoratet som følge af en række organisationsændringer en del af en ny styrelse, NaturErhvervstyrelsen. Dette medførte et behov for at ændre plantepas, mærkesedler m.v., hvor Plantedirektoratets navn og logo fremgår.

Der blev indført en overgangsperiode for anvendelse af gamle plantepas, mærkesedler m.v. indtil den 1. maj 2012. 

MPS NYHEDSBREV 1. KVARTAL 2012
MPS har netop udsendt deres Nyhedsbrev for 1. kvartal 2012. Læs det for at afklare, hvorvidt miljøcertificeringen giver nye muligheder for jeres gartneri.

http://www.my-mps.com/LinkClick.aspx?fileticket=IADAN34xG-w%3d&tabid=194&language=nl-NL 

REGNSKABSANALYSE FOR GARTNERIERHVERVET 2011
PK Revision har netop offentliggjort 27. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier, der viser det største overskud nogensinde. Analysen repræsenterer et bredt udsnit af det danske væksthusgartnerierhverv og dækker ca. 100 ha. eller knap ¼ af det danske væksthusareal. Resultatet for 2011 blev et overskud på hele t.kr. 606, efter at der er fradraget en beregnet indehaverløn på t.kr. 319. Dowwnload rapporten her:

http://www.pkrevision.dk/sites/default/files/PK_regnskabsanalyse_2011_2k.pdf 

UDSENDELSE PÅ TV2 OM BRUG AF ØSTEUROPÆISK ARBEJDSKRAFT
Onsdag d. 21. marts 2012 bragte TV2 Nyhederne kl. 22:00 et indslag over temaet ”Rekordmange østarbejdere”. Årsagen var et brev som Odense Kommune og 3F har sendt til gartnerier i Odense Kommune, hvor man opfordrer til øget dialog med det formål, at få ledige danskere inden for i gartnerierne. Se de mange positive tilkendegivelser i indslaget, der har en klædelig konstruktiv tilgang. Link:

http://www.nyhederne.tv2.dk/video/index/id/49095273/ 

Slutteligt kan det nævnes at foråret er startet rigtig positivt målt på omsætningen via Danpot. Medio marts lå omsætningen på indeks 115, hvilket løfter indekset for år-til-dato op på 100. 

Håber på et fortsat godt forår! 

Med venlig hilsen
Peter Larsen-Ledet
Danske Prydplanter