Hermed Danske Prydplanters medlemsbrev for november 2010, der har følgende indhold: 

PROGRAM FOR DANSKE PRYDPLANTERS TEMADAG D. 10. NOVEMBER 2010 (LÆS HER)
Læs programmet for Danske Prydplanters temadag d. 10. november 2010.
Invitationer er sendt direkte, ligesom temadagen har været annonceret i GartnerTidende.
Indlæggene vil efterfølgende blive lagt tilgængelige på www.danskeprydplanter.dk 

INDEKS DK VS NL OKTOBER 2010 (LÆS HER)
Indekstallene for den samlede danske eksport for oktober endte på 95,3, mens det hollandske indeks endte på 97,6. Mens eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 102,7, endte hollandsk eksport til Tyskland på indeks 92,9.

Akkumuleret for perioden januar til og med oktober endte Danmark i indeks 98,2, mens Holland endte i indeks 105,5.

November var mere positiv – her endte den danske eksport på indeks 104,5 for Danmarks vedkommende. December byder imidlertid på udfordringer med lave temperaturer og sne. 

 

Med venlig hilsen
Danske Prydplanter