Hermed Danske Prydplanters medlemsbrev for september 2010, der har følgende indhold: 

INDEKS DK VS BL AUGUST 2010 (læs her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for august endte på 103,9, mens det hollandske indeks endte på 116,4. Mens eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 118,4, endte hollandsk eksport til Tyskland på indeks 110,6.

Akkumuleret for perioden januar til og med august endte Danmark i indeks 98,4, mens Holland endte i indeks 106,8. 

GARTNERIETS PRISFORHOLD AUGUST 2010 PÅ POTTEPLANTER. (læs her)
Prisstatistikken for august måned fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 111 på potteplanter, d.v.s. 11% højere end for august 2009. Phalaenopsis i 9 cm toppede listen med indeks 176, ligesom Campanula port. (11 cm) lå på indeks 135. Indeks år-til-dato er nu på indeks 106. 

Med venlig hilsen
Danske Prydplanter