NYT FRA DANSKE PRYDPLANTERS BESTYRELSE (Læs mere her)
Danske Prydplanters bestyrelse holdt bestyrelsesmøde d. 06. september, hvor bl.a. følgende emner var på dagsordenen
– Handelsbetingelserne
– Helligdagsindleveringer 2011
– Transportskademinimering
– Green Business & Logistic Intelligence 

GARTNERIETS PRISFORHOLD AUGUST 2011 PÅ POTTEPLANTER (Læs mere her)
Prisstatistikken for august måned fra Danmarks Statistik (tidligere Fødevare Økonomisk Institut) viste et indeks på 104 på potteplanter, d.v.s. 4% højere end for august 2010. Rosa hyb. 12 cm toppede listen med indeks 122, efterfulgt af Rosa hyb. (10 cm) på indeks 119. Gerbera hyb. (12 cm) endte på indeks 116, mens Aster hyb. (11 cm) lå i bunden af indeks med indeks 86. Se resten af listen med udvalgte kulturer via linket i overskriften. Indeks år-til-dato endte på indeks 104. 

INDEKS DK VS NL JULI 2011 (Læs mere her)
Indekstallene for den samlede danske eksport for juli 2011 endte på 103,6, mens Holland endte på indeks 103,4.

Eksporten fra Danmark til Tyskland endte på indeks 95,7 (Holland indeks 111,9); Sverige på indeks 108,9 (Holland indeks 102,1) og England på indeks 177,8 (Holland indeks 108,0). Akkumuleret for perioden januar til og med juli endte Danmark i indeks 101,4. Holland endte i samme periode i indeks 103,6. 

FLORADANIAS TRENDDAG, EFTERÅR 2011 (Læs mere her)
Floradania Marketing afholder Trenddag onsdag d. 28. september 2011 i Odense. På Trenddagen til det være muligt at høre PEJ-gruppens præsentation af blomstertrends efterår/vinter 2012

På Trenddagen er vi desuden glade for at kunne præsentere Nicola Kragh Riis, boligredaktør hos Alt for damerne, der kommer og fortæller om hvilke temaer er vigtige i forhold til boligen for den moderne forbruger?

Se det komplette program i vedhæftede, hvor der ligeledes er muligt at få stylet og fotograferet sine planter til de kommende trends.

Seneste tilmelding til amn@floradania.dk d. 21. september. Brugerbetailing 

INSPIRATIONSMØDE I DEN GRØNNE VÆKSTKLYNGE (Læs mere her)
Onsdag d. 05. oktober afholder Den Grønne vækstklynge inspirationsmøde med emnet: Gartneri, Forbrugeradfærd og branding.

Tilmeldingsfrist til arrangementet er d. 04. oktober på dfr@lf.dk

GÅ-HJEM-MØDE OM NORSKE TOLDSATSER (Powerpoint informationsmøde 1.9.2011) (Toldtarif) (Kvotetildeling) (Klassificering og definitioner)

Danske Prydplanter afholdt sammen med Dansk Gartneri Gå-hjem-møde om norske toldsatster d. 01. september 2011. For de, der ikke havde mulighed for at deltage i mødet, er Powerpoint præsentationen tilgængelig her. 

– Norsk Toll tarfif.
– Definitioner, Rundskriv fra 22 feb. 2011
– Tollkvotetildelingen – 2011 

Skulle der være eventuelle spørgsmål, er man velkommen til at rette henvendelse til Danske Prydplanter eller Torben Lippert, Dansk Gartneri (Phone: +45 3339 4549, Mobile: +45 2441 9432, E-mail: tbl@danskgartneri.dk

 

Med venlig hilsen
Peter Larsen-Ledet
Danske Prydplanter