Nyhedsupdate December 2019: FAQ omkring Plantepas og invitation til Webinar hos Landbrugsstyrelsen uge 50/2019

I forlængelse af Landbrugsstyrelsens vejledning og FAQ  er der fortsat mange spørgsmål til det nye Plantepas, der træder i kraft d. 14. december. Flora Dania har i samarbejde med Dansk Gartneri udarbejdet denne FAQ Plantepas i Danmark_seneste, hvor det er forsøgt at besvare nogle af alle de praktiske problemstillinger, som lovgivningen medfører. Det er også muligt, at deltage i…

Nyhedsbrev november 2019: Plantepas via Danpot

Datoen for det nye Plantepas nærmer sig, og der er forståeligt mange spørgsmål omkring Plantepas og Danpot. Det mest presserende spørgsmål, er spørgsmålet omkring godkendelse af plantepas hos Landbrugsstyrelsen. De plantepas, som vil blive udskrevet fra Danpot programmet, vil være forhåndsgodkendt hos landbrugsstyrelsen, gældende for alle Danpot leverandører. Der bliver 3 typer plantepas i Danpot…

Nyhedsbrev oktober 2019: Opdatering af vejledning omkring Plantepas

Landbrugsstyrelsen er Danmarks officielle plantesundhedsorgan. Implementeringen af plantepas i Danmark følger EU-lovgivningen via plantesundhedsforordningens krav om nyt plantepas pr. 14. december 2019. Ifølge plantesundhedsforordningen skal der plantepas på planter, der sælges og flyttes mellem virksomheder samt sælges til private via internettet. Sporbarhedskoden på plantepasset kan dog udelades, hvis planterne er klar til salg til private…

Nyhedsupdate april 2019: Ny pulje til digitalisering af SMV’er

Erhvervsstyrelsen har stiftet programmet SMV:Digital, der har til formål at fremme digitaliseringen blandt små og mellemstore virksomheder. Programmet stiller tilskud på op til DKK 100.000 til rådighed som tilskud tilrådgivningsforløb vedrørende afklaring af digitale muligheder, udvikling af business cases eller implementering af nye teknologier og løsninger. Der er netop åbnet op for en ny pulje…

Nyhedsbrev marts 2019: Ekstraordinær udlodning fra gartneriets fonde

Dansk Gartneri har fornyeligt informeret via deres hjemmeside, at gartneriets fonde laver en Ekstraordinær ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2019. Ansøgningsfristen er d. 01. maj 2019. Læs mere her: https://danskgartneri.dk/nyheder/ekstraordinaer-ansoegningsrunde-om-tilskud-til-projekter-i-2019 Gode ideer som kunne komme sektoren til gavn kan indsendes til info@floradania-org.dk