Ansøgninger til Produktionsafgiftsfonden:

Producentinformation og MPS 2014

Integreret Markedsføring 2014

Ansøgning til Promilleafgiftsfonden:

Specialkulturer 2014

Bemærk: Ovenstående er ansøgningerne til de to fonde. Fondsbestyrelserne kan vedtage at afvise, imødekomme, eller delvis imødekomme (d.v.s. støtte med reduceret beløb). Kontakt Flora Danias sekretariat for de evt. tilsagnsrammer.