Ansøgninger til Produktionsafgifts- og Promilleafgiftsfonden:

Bemærk: Ovenstående er ansøgningerne til de to fonde, hvor en ny struktur foreskriver, at begge fonde ansøges i samme ansøgningsrunde.
Fondsbestyrelserne kan vedtage at afvise, imødekomme, eller delvis imødekomme (d.v.s. støtte med reduceret beløb). Kontakt Flora Danias sekretariat for de evt. tilsagnsrammer.