Ansøgninger til Produktionsafgifts- og Promilleafgiftsfonden fra Flora Dania 2023:

Bemærk:
Fondsbestyrelserne kan vedtage at afvise, imødekomme, eller delvis imødekomme (d.v.s. støtte med reduceret beløb) projekterne. Kontakt Flora Danias sekretariat for de endelige tilsagnsrammer.