Ansøgninger til Produktionsafgifts- og Promilleafgiftsfonden fra Flora Dania:

Bemærk:
Fondsbestyrelserne kan vedtage at afvise, imødekomme, eller delvis imødekomme (d.v.s. støtte med reduceret beløb). Kontakt Flora Danias sekretariat for de evt. tilsagnsrammer.