Såvel Årsberetningen 2021 for Flora Dania-sektoren, Referat fra Generalforsamlingen og Afdelingsregnskab for Flora Dania-sektoren 2020 ligger tilgængeligt under: www.floradania-org.dk/om-flora-dania/generalforsamlinger/ 

Her kan der læses om de aktiviteter, der blev afholdt i løbet af 2020, herunder aktiviteter med støtte fra Produktions- og Promilleafgiftsfonden.