På Flora Danias bestyrelsesmøde d. 05. december 2017 var konstituering af bestyrelsen på dagsordenen. Anledningen var som bekendt, at den hidtidige bestyrelsesformand Niels Søren Rasmussen i forbindelse med DLG’s salg af GASA GROUP skulle fratræde som adm. direktør for GASA GROUP pr. 29. december 2017 og derfor også ønskede at aftræde som bestyrelsesformand.

Idet bestyrelsen jævnfør foreningens vedtægter konstituerer sig selv, valgte bestyrelsen Gartneriejer Thomas Offer Madsen, Offer Madsen A/S, som ny bestyrelsesformand. Thomas Offer Madsen har hidtil beklædt posten som næstformand i bestyrelsen.

Som afløser for Niels Søren Rasmussen indtræder Claes Riber fra GASA GROUP, hvilket også sker jævnfør foreningens vedtægter, hvor handelsselskabernes repræsentanter ”kan udskiftes i valgperioden efter anmodning”. Claes Riber indtræder i bestyrelsen som næstformand.

Niels Søren Rasmussen skal efter 6 år i GASA GROUP – hvoraf han i 3 år desuden sad i Flora Danias bestyrelse som henholdsvis næstformand og formand – tilbage til DLG. Flora Danias bestyrelse ønsker Niels Søren alt det bedste i fremtiden og takker ham for hans store indsats for branchen.