Betalingsbetingelser, herunder betalingsfrister, er som så ikke en del af Flora Danias Handelsbetingelser.

For god ordens skyld gøres dog opmærksomt på, at uagtet hvilke handelsbetingelser, der indgås, gælder der fra d. 01. juli 2021 nye regler mod urimelig handelspraksis mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Læs mere på Flora Danias hjemmeside under Handelsbetingelser: https://www.floradania-org.dk/services/handelsbetingelser/