INDKALDELSE TIL FLORA DANIA-SEKTORENS ORDINÆRE GENERALFOSAMLING

 

Kære medlemmer i Flora Dania-sektoren

Der indkaldes hermed til Flora Dania-sektorens ordinære generalforsamling torsdag d. 31. marts 2022 kl. 13:00 på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Dagsorden jævnfør sektorens vedtægter §9:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  1. Bestyrelsens beretning om sektorens virksomhed i det forløbne år.
  1. Aflæggelse af sektorregnskab med årsberetning samt forelæggelse af sektor budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent.
  1. indkomne forslag.
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

 Producentsiden:  Poul Graff, Graff Breeding

                             Jens Ingemann Pedersen, Gartneriet Tvillingegaarden

           Salgsselskabssiden: Michael Honoré, Plantas Group

Poul Graff ønsker ikke at genopstille, mens de øvrige genopstiller.

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  1. Eventuelt

 

Informationer om tilmelding tilgår senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen i Flora Dania