Udsendt d. 16. september 2022 SPECIFICERING TIL NEDENSTÅENDE: 

Enkelte har været usikre på, hvorvidt man har skullet tilmelde sig TRACES NT, når man solgte inden for EU. Svaret fra Landbrugsstyrelsen er: ”Det korte svar er at vi med eksport mener eksport ud af EU, altså til 3. lande. Så det er kun hvis vi skal eksportere ud til lande som ikke er i EU at der skal anmeldes i TRACES NT.”.

Håber, at det giver lidt klarhed!

 

Udsendt d. 14. september 2022:

Vi gør opmærksom op, at der nu kun er 14 dage tilbage til at anmelde sig TRACE NT, såfremt man ikke allerede skulle have gjort dette.

Anmeldelsen til systemet er påkrævet for at kunne modtage og sende plantesundheds-certifikater ifm. eksport af planter i fremtiden.

Læs mere her: https://danskgartneri.dk/nyheder/overgang-til-eksportanmeldelser-i-traces-nt eller i dette brev fra Landbrugsstyrelsen.

DEADLINE ER: 01. oktober 2022!