Som anført i seneste nyhedsbrev har der desværre været nogle problemer med Landestatistikken og Prisinfo på www.danpot.dk. Begge statistikker skulle nu være rettet til, således at fejlkilden er fjernet. Der arbejdes dog fortsat på, at statistikkerne fra uge 17,2017 (hvor fejlen opstod) til uge 17, 2018, alle skal tilrettes. Eftersom dette har vist sig vanskelig i det nuværende system, vil rettelserne formentlig først kunne ske i forbindelse med skiftet fra den nuværende AS400 løsning til en ny DIM-løsning ultimo 2018 (læs om skiftet andetsteds i dette nyhedsbrev).

Fejlkilden betyder, at der har været afsat 2-3% mindre end forventet i en periode på ca. 12 måneder fra foråret 2017 til foråret 2018. Indekstallet for 2017 estimeres derfor at skulle have ligget på ca. 103 i stedet for de 105,9, som statistikken viser i Landestatistikker.

Danpot Data A/S melder klar så snart tallene (tal for perioden uge 17, 2017 til uge 17, 2018) er rettet til.