“Ny AS400”
Som nævnt i Nyhedsbrevet i november har der været arbejdet det sidste halve år på at udvikle en afløser for den nuværende AS400-løsning, der kører bag Danpot-platformen. Dette for at få en mere tidssvarende løsning, der også kan udvikles på fremadrettet, og ikke mindst lettere kan integreres med andre løsninger.

Inventio.IT der forestår programmeringen af den nye version – med navnet DIM (Danpot Integration Motor) – er nu nået så langt, at data kører både i den nuværende AS400-løsning og parallelt i DIM. DIM -løsningen, der er baseret på en Microsoft NAV, giver mange nye muligheder, og forventes fuld implementeret ved årsskiftet 2018/2019. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet, at de features, der anvendes bredt i branchen, skal videreføres, mens øvrige funktionalitetter af økonomiske hensyn ikke udvikles i det nye setup. Her er bl.a. tale om e-pot og Track&Trace, der har henholdsvis 3 og 2 brugere. Danpot er i dialog med disse brugere om alternative løsninger.

Ny IntKom
Mens kommunikationsmodulet IntKom de senere år har givet store udfordringer blandt nogle producenter på Danpot, har andre producenter ikke oplevet problemer i den forbindelse. Fejlene på IntKom betød ofte, at man som producent ikke kunne godkende ordrerne tids nok, og Danpot support ofte blev nødt til at kontakte det enkelte gartneri for at modulet blev genstartet. Årsagerne til fejlene var ofte konflikter med fx anti-virus programmer, hvor den gamle IntKom ikke var kompatibel med nye standarder. Dette er derfor blevet opdateret i den nye version af IntKom.

Anvender man således fortsat ”den gamle IntKom” til Danpot er dette IKKE et problem, såfremt den kører problemfrit. Men skulle man ønske at skifte til den nye IntKom, kan dette ske gennem Danpot-supporten. De kontaktes på tlf: 6617 4716.