På det seneste bestyrelsesmøde i Flora Dania blev ønskerne til projekter for sektoren i 2018 diskuteret, herunder projekterne i regi af Floradania Marketing, der historisk har forestået de markedsføringsrelaterede aktiviteter.

Aktiviteterne skal finansieres med en kombination af kontingentmidler, samt midler fra henholdsvis Produktions- og Promilleafgiftsfonden. (Sekretariatet for de to fonde hed ind til d. 31.12.16 GAU-sekretariatet, hvor det blev afviklet ved frivillig likvidation. Administrationen af de to fonde er overgået til Dansk Gartneri pr 1. januar 2017). GAU-midler bør derfor rettelig henvises til som fondsmidler.

Fondenes formål er dog fortsat uændrede, har til formål:” … at finansiere foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til” (Kilde: http://www.produktionsafgiftsfond.dk/)

Bestyrelsen opfordrer derfor Flora Danias medlemmer med at komme med input til ønsker man kunne have inden for foreningens formålsparagraffer inden næste bestyrelsesmøde d. 21. juni 2017, så de kan blive behandlet her.

Ansøgningsfristen til Produktions- og Promilleafgiftsfonden er d. 2. oktober 2017 kl. 12.00.