I samarbejde med Teknologisk Institut har Flora Dania og tre gartnerier iværksat projektet ”Sundere og grønnere indeklima med planter”, der skal være med til at belyse planternes luftrensende effekter.

De undersøgelser der ligger til grund for megen af litteraturen inden for emnet er tilbage fra 1980 fra bl.a. Nasa og den norske forsker Tove Fjeld. Nye analysemetoder og bedre udstyr giver i dag mulighed for at få langt mere præcise resultater, og dermed bedre argumenter ifm. af markedsføringen af planter som luftrensere. Projektet var indledningsvist søgt som et projekt gennem GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) med støtte fra Promilleafgiftsfonden. Idet projektet ikke fik støtte fra GUDP er det nu udelukkende et projekt støttet af sidstnævnte, men der søges alternative finansieringsmuligheder til at udvide projektet.

Projektet vil blive underbygget med en markedsføringskampagne over emnet ”Planter renser luften”, der bl.a. vil blive præsenteret på Odense Blomsterfestival og kører på de sociale medier Facebook og Instagram i efteråret.