Der arbejdes fortsat på et tættere samarbejde mellem Flora Dania og Dansk Gartneri. Lige nu kigges der på brugbare modeller, der taget hensyn til at Flora Dania som sektor skal bevare ejerskabet over henholdsvis Danpot Data A/S og til en vis grad Floradania Marketing A/S.

Det er fortsat planen, at bestyrelsen kan præsentere et udkast til nye vedtægter i efteråret. De vil skulle godkendes på en ekstraordinær generalforsamling efterfølgende.