En omsætningsmæssig trist april afløstes heldigvis af en modsvarende fantastisk start på maj. De første 15 dage har været travle og foreløbigt ser det ud til, at det flotte vejr fortsætter pinsen over!

Landestatistikken på www.danpot.dk
Det er desværre ikke muligt at oplyse indekstal via Danpot for den første halvdel af maj, idet der har vist sig at være en fejl i landestatistikken. Fejlen er opstået tilbage i uge 17, 2017 ca. ét år frem. Statistikken er nu ved at blive korrigeret, og forventes at være ajourførte primo juni.

Containersituationen
Da efterspørgslen endelig kom i gang rundt om i Europa, skete det fra markederne i syd og fra de skandinaviske kunder samtidigt, oplyser både vognmænd og eksportører. Det gav ekstra pres på containersituationen, der trods alt oplevedes som acceptabel hos både vognmænd, eksportører og blandt størstedelen af gartnerne. Der er fortsat travlhed, og derfor opfordres der fortsat til, at få alt materiel i rotation med størst mulig hastighed. Også de tomme containere, der evt. skulle stå ude hos kunder!

Svensk morsdag
Flere salgsselskaber forudser travlhed op til den svenske morsdag d. 27. maj, hvor særligt tirsdagen (efter 2. Pinsedag) bliver travl. Mange gartnerier har allerede indkaldt deres mandskab til at møde ind tidligere end normalt og er således klar. Flere gartnerier udtrykker omvendt bekymring for, om der er planter nok i gartnerierne til at efterkomme efterspørgslen. Vi håber det bedste!!!