Årets 12 første uge har været travle og den tid, der er gået godt, kommer sjældent dårligt tilbage.

Ifølge Danpot-omsætningen lå de første 12 uger af 2021 således på indeks 127 i forhold til 2020, hvor COVID-19, som jo bekendt hærgede, men så efterfølgende medførte en ganske fornuftig efterspørgsel på planter. Set i lyset til 2019 ligger omsætningen imidlertid på indeks 117 – hvor Påsken ganske vist lå to uger senere. Men foreløbigt er det positive takter, så lad os endelig nyde det!

Flora Dania-sektoren udskyder generalforsamlingen til den 11. maj 2021

Som skrevet i seneste Nyhedsbrev er Grøn Dag, og dermed også Flora Danias generalforsamling flyttet til d. 11. maj 2021, hvor vi forhåbentlig igen kan tillade os at samles. Såfremt dette ikke er muligt, vil generalforsamlingen blive forsøgt afholdt digitalt. Sekretariatet har ikke modtaget indsigelser omkring flytningen.

Fristen for indsendelse af forslag til afstemning på generalforsamlingen og til kandidater til bestyrelsen, er tidligere annonceret til d. 01 april. Denne dato er dog forlænget til d. 29. april, hvilket vil fremgå af invitationen, der bringes i næste uge i GartnerTidende.