Som de fleste af jer har bemærket, har man fra Danpot Datas side haft travlt med at få alle Danpot-brugere konverteret til den nye IntKom her i efteråret. Dette skyldes, at den platform som Danpot kører på er ved at blive opgraderet fra AS400 til en NAV-platform. Og derfor vil den gamle version af IntKom ikke længere kunne kommunikere med centralen efter nytår, hvor Danpot som forventet skifter platformen.

Flere medlemmer og brugere af Danpot har i den forbindelse spurgt om det er nødvendigt, at ændre på nogle af de ekstra-funktionalitetter, som der har ligget i Danpot, herunder: IntKom opringning til fastnetnumre, Epot (webshoppen) og resterne af Track&Trace-funktionaliteterne. Eftersom der var under to håndfulde af brugere på de tre funktionalitetter, står det ikke mål med de investeringer, der skal foretages for at genetablere disse tre funktioner. Derfor har der været bestyrelsens vurdering, at disse add-ons har måttet udfases i deres nuværende form.

Målet med den nye platform, DIM, som står for Danpot Integration Motor, er at give branchen muligheder for i langt højere grad at sætte systemet op mod standard-moduler inden for fx Track & Trace, Webshops samt mange andre services, som gerne skulle lette Danpot-brugernes hverdag.

Det er således bestyrelsens planer, at når den nye DIM er kørende, vil man analysere på, hvilke tiltag, der vil skulle igangsættes fra fælles hold for at vi som branche kan opbygge nye konkurrencefordele og søge mod en øget grad af digitalisering, som altid har været Danpots fordel.

Skulle man have eventuelle spørgsmål, er man velkommen til at kontakte direktør i Danpot Data A/S, Peter Larsen-Ledet (mob: 2216 7714) eller bestyrelsesformand Thomas Offer Madsen (mob: 2144 7520)