Flere medlemmer har på det seneste spurgt ind til, hvorvidt der kommer nye regler for plantepasset. Derfor henvises til Dansk Gartneris Nyhedsbrev fra maj, hvor dette blev omtalt. Læs mere her: https://danskgartneri.dk/nyheder/nyt-layout-til-plantepas

Dansk Gartneri og Stefan Lund fra Hawaii Gartneriet, der er Flora Danias repræsentant i Udvalget for Planter og Plantesundhed (UFPP) under Landbrugsstyrelsen holder Flora Dania informeret. Inden deadline skal de nye Plantepas også justeres i Danpot, der er orienteret om den kommende ændring.

For god ordens skyld skal det nævnes, at ændringen først træder i kraft den 14. december 2019. Her skal alle plantepas have et nyt layout med færre oplysninger og – som noget nyt – EU-logo.