Vi gør for god skyld opmærksomme på denne notits, som tidligere har været udsendt af Dansk Gartneri omkring Plantepas og Test for plantesundhedskompetencer.

Operatører (producenter og distributører), der udsteder plantepas, skal leve op til kravene om plantesundhedskompetencer senest den 14. december 2020. Operatørerne skal tilegne sig den nødvendige viden til at foretage undersøgelser for forekomst af alle typer skadegørere relevante for deres produktion (QP, RNQP osv.), og Landbrugsstyrelsen skal gøre materiale tilgængelig for operatørerne.

E-dokumentationen er et onlinespørgeskema. Der er ikke tale om en test, og den kan ikke dumpes. Når man har besvaret spørgsmålene, får man en rapport over, hvad man har svaret forkert på. Denne kan benyttes som læsevejledning til, hvor der er mangler i den viden, som man har. På samme hjemmeside, hvor man finder e-dokumentationen, findes links til steder, hvor man kan tilegne sig viden:

Du finder Landbrugsstyrelsens e-Dokumentation om plantepas, som omhandler de faglige kompetencer, der stilles krav om ved udstedelse af plantepas her.

Ved førstkommende kontrolbesøg efter december vil kontrolløren ved hjælp af en interview-guide undersøge, om virksomheden besidder tilstrækkelige plantesundhedsmæssige kompetencer. Hvis ikke, vil det føre til et opfølgende kontrolbesøg på virksomhedens regning. Virksomheden vælger selv, om alle medarbejdere skal gennemføre e-dokumentationen, eller om man vil udvælge ansvarspersoner, som videreformidler informationen til andre medarbejdere i produktionen.

Ud over operatørkompetencer skal virksomheden have deres handlingsplan klar senest den 14. december 2020. Handlingsplanen beskriver, hvordan virksomheden handler ved fund af eller mistanke om fund af særligt alvorlige skadegørere. Handlingsplanen skal være tilgængelig for alle medarbejdere i virksomheden, og den skal kunne fremvises, hvis en kontrollør spørger efter den ved et kontrolbesøg. På hjemmesiden findes en skabelon til en handlingsplan.

Skabelon til handlingsplan ved fund eller mistanke om fund af særligt alvorlige planteskadegørere kan downloades her.

Yderligere oplysninger: Anne Esther Fabricius, telefon 33 39 45 50 / e-mail afa@danskgartneri.dk