Nyhedsbrev 10. februar 2016: Dagsorden og tilmeldingsblanket Flora Dania Generalforsamling 2016

Hermed indkaldes, jævnfør vedtægterne, til den årlige Generalforsamling i Flora Dania onsdag d. 24. februar 2016 kl. 09:30.

Årsrapporten for 2016 fremsendes som anført i vedtægterne senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Program for dagen
09:00 Netværkskaffe
09:30 Velkomst
09:35 Flora Dania Generalforsamling (Dagsorden Flora Dania Generalforsamling)
10:50 Afslutning på generalforsamling og Pause

11:00 Indlæg: Robotternes indtog i gartnerierne
– Kurt Nielsen, Centerchef for Robotteknologi ved Teknologisk Institut
– Poul Erik Andersen, Steenbek

11:30 Netværk og Frokost (v. DLGA’s træfpunkter)

13:00 Dansk Gartneri afholder fælles fagligt indlæg sammen med sektorerne
15:00 Generalforsamling i Dansk Gartneri (Kræver ikke tilmelding)                    

Af praktiske hensyn bedes man anvende den tilsendte tilmeldingsblanket, såfremt man ønsker at deltage i indlæggene kl. 11:00 samt den efterfølgende frokostbuffet.

Download Tilmeldingsblanket til Flora Dania Generalforsamling og efterfølgende indlæg samt frokost. Tilmeldingsblanket kan alternativt rekvireres hos sekretariatet på info@floradania-org.dk

 

 

Comments are closed.