Nyhedsbrev august 2015: Status på Danpot C5 og Brugergrupper

Trods lanceringen af Danpot C5 ved årsskiftet, hvor C5-modulet og planlægningsmodulerne blev tilgængelige for alle Danpot brugere, har kun enkelte gartnerier taget imod tilbuddet om at konvertere til den nye løsning. Argumenterne for fravalget er ofte de afledte omkostninger eller manglende tillid til dueligheden af platformen.

Branchen skylder en stor tak til de ti testgartnerier, der siden 2011 har bidraget til udviklingen af Danpot C5-løsningen, inklusiv planlægnings- og timeregistreringsmodulerne. Disse gartnerier har ydet en kæmpeindsats mod – som eneste belønning – at få lov til at være medudvikler af de forskellige moduler inden for de af Danpot Data udstukne rammer. Projektet er nu afsluttet, mens der dog ”fejlrettes” det sidste ind til reklamationsperioden udløber d. 01. november 2015.

Danpot C5 er dermed den seneste version af Danpot og er blevet udvidet fra at være en ren Handelsplatform uden integration til andre IT-systemer til en Handelsplatform med stor integration – og store mulige effektivitetsforbedringer til gavn for konkurrenceevnen. Danpot C5-tankegangen, hvor ordredelen integreres med en produktionsdel, er således afløseren for det Danpot, man kender i dag. Fremtidens Danpot’er må forventes, at basere sig på denne integration, hvorfor det er foreningens håb, at flest mulige medlemmer etablerer sig på løsningen. Og jo før des bedre – for gartneriernes og for branchens konkurrenceevne.

Som det blev nævnt indledningsvist, afholdes mange brugere formentlig af omkostningerne til etableringen af en C5-løsning, samt de afledte omkostninger som uddannelse, databaseplads og licenser. Disse omkostninger skal naturligvis alle medregnes, når budgettet lægges. Ved de mange første udregninger, vil omkostninger formentlig vise sig uforholdsmæssigt høje. Lidt kækt kan man trække paralleller til da de første landmænd skulle skifte hesten ud med dyre mejetærskere – eller da første generation af Danpot blev lanceret, hvor gartnerierne skulle etablere sig med dyre computere. Men medtages effektivitet og sparret tid i alle regnestykkerne, fås formentlig det mest retvisende resultat. For nogle gartnerier vil det ikke kunne betale sig, for andre vil det kun kunne betale sig, at bruge ordre-delen, mens andre vil kunne drage nytte af hele pakken.

Skulle fravalget endelig skyldes manglende tillid til dueligheden, opfordres der til, at man kontakter en af førnævnte testgartnerier. Testgartnerierne har om nogen fået indsigt i gevinsterne ved den nye Danpot C5-platform – og spørger man dem pænt, kan de formentlig også vejlede i, hvilke fejl man ikke skal gøre.

Den nye C5-platform er baseret på standarder (ligesom Danpot SQL er det), hvorfor nogle processer måske ikke er optimale for de eksisterende løsninger i alle gartnerier. Men omvendt er ingen funktionaliteter standarder, hvis ikke det giver mening i en ERP-løsning. Branchens fremtidige standarder og ønsker vil blive udviklet af to brugergrupper, der er under etablering: Brugergruppe Afsætning (Ordre- og CRM) og Brugergruppe Produktion (Øvrige moduler). Indspark og ønsker vil kunne tilgå disse grupper via bestyrelsen i Danpot Data A/S eller via admin@danpot.dk.

 

BEMÆRK: Danpot Data afholder sammen med Inventio.IT en række Workshops fra medio august og året ud, hvor der er mulighed for at høre om de forskellige moduler – og blive tryg ved løsningen. Evt. kan man invitere sig egen IT-leverandør, så man også kan få afklaret rent tekniske løsninger som hastigheder m.m.

Se yderligere om omtalte work-shops, der er brugerbetalte, på: https://www.inventio.it/danpotc5/kursus/

 

Comments are closed.