Nyhedsbrev december 2015: Glædelig jul

Til alle medlemmer i Flora Dania,

Året er ved at rinde ud og Flora Dania vil gerne takke jer alle for et godt samarbejde i 2015 – særligt alle deltagerne i udvalg i regi af foreningen. Tiden er samtidig inde for en kort opsummering af efteråret 2015, samt en erindring om nogle af de forestående arrangementer i foreningen i 2016:

2015:
18. november 2015: Gå-hjem-mødet omkring Flora Dania Strategi 2015-2017
Bestyrelsen takker de mange deltagere på efterårets Gå-hjem-møde omkring Strategi, hvor vi også havde besøg af ekstern indlægsholder Karen Sofie Hansen-Hoeck. De mange input tages med videre i processen.

2016:
26.-29. januar 2016: Dansk fællesstand på IPM Essen 2016
I fællesskab er det igen lykkedes os at få etableret en stor og imponerende fællesstand på IPM Essen, ligesom stort set hele hal 5 er tilbage som dansker-hal. Håber at se flest mulige på messen d. 26.-29. januar 2016.

24. februar 2016: Floradania Generalforsamling 2016
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 24. februar 2016, hvor der afholdes generalforsamling og Grøn Dag.
For god ordens skyld erindres om, at potentielle kandidater til bestyrelsen, samt forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest d. 01. februar 2016

6. april 2016: Minimalspildsprojektet holder åbnet hus
I forbindelse med GUDP-projektet MinimalSpild afholdes der Åbent Hus arrangement på AU-Foods lokalitet i Årslev d. 06. april 2016. Her er det muligt at høre om de foreløbige resultater i projektet fra nogle af de deltagene partnere og indhente værdifuld viden til at nedbringe spild.

Slutteligt vil sekretariatet og bestyrelse gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer samt deres familier en Glædelig jul samt et rigtig godt nytår!

 

Comments are closed.