Nyhedsbrev juli 2016: Danpot Data nu 100% ejet datterselskab

Som oplyst på Temadagen har erhvervelsen af de resterende 50% af aktierne i Danpot Data A/S været en del af den igangværende strategiplan i Flora Dania. Bestyrelsens ønsker med ejerskabet at indikere, at platformen er central for foreningens medlemmer og skal udvikles i samarbejde med foreningens medlemmer.

Eftersom Danpot Data A/S nu er et 100% ejet datterselskab på linje med Floradania Marketing A/S, vil bestyrelsen i disse to selskaber nu være identisk med bestyrelsen i Flora Dania.

Der vil blive nedsat to Projektgrupper/Arbejdsgrupper til at rådgive bestyrelsen om fremtidige udviklingsønsker for henholdsvis producenter og salgsselskaber.

Comments are closed.