Nyhedsbrev november 2015: Organisationsændring i Floradania Marketing

Bestyrelse og ledelse i Flora Dania og Floradania Marketing A/S har besluttet at tilpasse organisationen. Dette er resultatet af organisationens fortsatte udfordringer med faldende tilskudsgrundlag fra Produktionsafgiftsfonden og mindre mulighed for tilskud fra Eksportrådet.

Tilpasningen af organisationen betyder at Floradania Marketing A/S pr. 29. september 2015 har opsagt Anna Marie Nielsen. Derudover har Lone Taklo søgt nye udfordringer pr. 01. november 2015.

I Produktionsafgiftsfonden, der traditionelt har finansieret afsætningsfremme, forventes der i 2016 ca. DKK 1,2 mio. mindre end i 2015, mens der fra Eksportrådet ikke har været tilskud i 2015 til Eksportfremstød (fx messer), ligesom der ikke kan forventes tilskud i 2016. Slutteligt har genereringen af indtægter via brugerfinansierede aktiviteter ikke tilført de ønskede indtægter.

Bestyrelse og ledelse vil ved denne lejlighed i tæt samarbejde med Markedsførings- samt Udstillingsudvalget gentænke Flora Danias markedsførings- og udstillings aktiviteter. Ændringerne vil ske med udgangspunkt i de økonomiske forhold samt med respekt for den igangværende strategiproces. Helt konkret vil det i 2016 udmønte sig i en mindre indsats inden for den generiske markedsføring, men med fortsat fokuseret indsats på udstillingssiden.

Bestyrelsen vil gerne på vegne af branchen takke Anna Marie og Lone for et mangeårigt, godt og farverigt samarbejde. Anna Marie forsætter med at løse sine opgaver ind til årsskiftet.

Skulle der være yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte direktør Peter Larsen-Ledet eller bestyrelsesformand Jørgen K. Andersen.

Comments are closed.