Nyhedsbrev oktober 2016: Danpot afbrydelsen i september

Afbrydelsen onsdag d. 28. september 2016 var et sammentræf af mange uheldige omstændigheder. Bl.a. havde der aften inden været foretaget en test med ombytning af primær- og back up-server, hvor en fejl på den ene af serverne havde medført en øre-afrundingsfejl. Fejlen forsøgtes rettet næste morgen, hvor der midt i fejlretningen skete et strømnedbrud, der krævede yderligere fejlfinding samt en ekstra forsigtig genstart. Efter 4 timer var systemet oppe og kører igen, hvilket var kritisk, idet ca. 300 ordrelinjer blev berørt i løbet af formiddagen.

Danpot Data har fået en redegørelse fra Inventio.IT, og der er igangsat tiltag, således en gentagelse ikke vil ske, og sikkerheden bringes tilbage på sit sædvanlige høje niveau.

Slutteligt har Inventio.IT meddelt, at Lars Johansen pr. 27. september 2016 er stoppet hos Inventio.IT. Kontaktpersonen er her fremadrettet Kenneth Guldager.

Comments are closed.