Nyhedsbrev oktober 2016: Minimalspildsprojektet

Projektet, hvor 8 gartnerier deltager, afholdt åbent hus inden sommerferien. Her var god deltagelse og dialogen kørte godt rund på de fire workshops, der blev afholdt på dagen. Der planlægges et Partnerskabsmøde i efteråret, mens det næste Åbent Hus arrangement bliver tidligt forår 2017. Læs mere på http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/

Comments are closed.