Nyhedsupdate 03.03.2016: Ny mand på formandsposten i Flora Dania

På et konstituerende bestyrelsesmøde i Flora Dania konstituerede bestyrelsen sig i går med Niels Søren Rasmussen fra GASA Group A/S som formand og med Thomas Offer Madsen fra Offer Madsen A/S som næstformand. Det var en enig bestyrelse, der stod bag de to kandidater.

Bestyrelsen fortsætter, hvor den gamle slap, d.v.s. med fokus på strategiprocessen og identificeringen af omstruktureringsmulighederne i branchen. Man forventer, at de første udmeldinger omkring mulige strukturændringer kan meldes ud allerede inden sommerferien.

Bestyrelsen ønsker den afgåede formand Jørgen K. Andersen tillykke med valget som formand for Dansk Gartneri og takker ham for det store arbejde han nåede at udføre i sine 5 år i bestyrelsen, og heraf de 4 år på formandsposten, i Flora Dania.

Skulle der være eventuelle spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Formand Niels Søren Rasmussen på mob: +45 2675 6876 eller Næstformand Thomas Offer Madsen på mob: +45 2144 7520. 

 

Comments are closed.