Dansk Gartneri har inviteret til online medlemsmøde tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 14:00.

Invitation er udsendt til alle medlemmer af Dansk Gartneri, herunder medlemmer i Flora Dania. Skulle man ikke have modtaget invitationen til at deltage (via MS Teams), kan man rette henvendelse til undertegnede eller til Anne Fabricius på afa@danskgartneri.dk