DATAPOLITIK FLORA DANIA

 

1. Persondatapolitik

Et af Flora Dania overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores medlemmer og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Flora Dania er dataansvarlig.
Flora Dania’ kontaktoplysninger er:
Flora Dania
Hvidkærvej 29
5250 Odense SV
Att.: Peter Larsen-Ledet

Flora Dania udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Flora Dania er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Når man som gartneriejer eller som repræsentant for et salgsselskab melder sig ind i Flora Dania, og afgiver dine personoplysninger til Flora Dania, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Flora Dania.

2. Hvordan indsamler Flora Dania personoplysninger?

Flora Dania indsamler personoplysninger på følgende vis:
Når du melder en virksomhed ind i Flora Dania som enten producentmedlem, salgsselskabsmedlem eller firmamedlem
Når du tilmelder dig Flora Danias nyhedsbrev
Når du deltager i et af Flora Danias arrangementer, herunder Årsmøde eller Gå-hjem-møder
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Flora Dania?

Flora Dania indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Virksomhedsnavn
 • Navn på gartneriejer/kontaktperson
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse
 • Browser-informationer (herunder gennem cookies)

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Flora Dania formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dit medlemskab hos Flora Dania.
 • Kontakt til dig med invitationer til medlemsarrangementer, samt inspiration og nyheder
 • Forbedring og udvikling af Flora Dania serviceydelser.
 • Tilpasning af Flora Dania’ kommunikation og markedsføring til dig.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Flora Dania behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Flora Dania har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Flora Dania har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Flora Dania alle oplysninger, som Flora Dania ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Du kan ved skriftlig anmodning til Flora Dania enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du kan også kontakte Flora Dania, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:
Flora Dania
Hvidkærvej 29
5250 Odense SV
Att.: Peter Larsen-Ledet

Flora Dania vil indenfor en måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.
Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Flora Dania, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Flora Dania kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Opdateret april 2018